LOGO CAIB
Contingut
4 març 2019| <9ªL> Presidenta

Armengol: “Amb la recuperació de Verge del Toro passarem de tenir un espai històric buit i en desús a tenir-ne un que estima i cura els ciutadans” NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Armengol: “Amb la recuperació de Verge del Toro passarem de tenir un espai històric buit i en desús a tenir-ne un que estima i cura els ciutadans”

\ La presidenta ha visitat les obres de l’Hospital Verge del Toro, que suposen 2,7 milions d’euros d’inversió i es perllongaran durant 9 mesos
\ Es tracta de la primera fase del projecte de recuperació d’aquest espai emblemàtic per atendre les necessitats dels pacients crònics
 
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada per la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, i el director gerent del Servei de Salut, Juli Fuster, han visitat avui matí les obres de consolidació i reforma de l’antic Hospital Verge del Toro de Maó, un projecte clau per poder recuperar aquest antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat menorquina per atendre-hi les necessitats assistencials dels pacients crònics i de les persones cuidadores.
 
La presidenta ha assenyalat que aquest centre és “un dels projectes de legislatura més importants ja que garantirà una atenció sanitària de qualitat a totes les generacions de l’illa. Permetrà recuperar quasi 70 anys d’història de Menorca i passar de tenir un espai en desús a comptar amb una instal·lació que donarà servei als ciutadans i millorarà la vida dels veïns i veïnes de l’illa”.
 
“Passarem de tenir un espai en desús a tenir-ne un on es cura i s’estima les persones. De tenir un espai buit a omplir-lo amb especialistes, una àrea ambulatòria i una d’hospitalització amb 60 habitacions i fins a 90 llits per a crònics. I passarem de tenir els pacients amb cronicitat ingressats als hospitals d’aguts a atendre’ls a centres i serveis especialitzats que s’adapten a les seves necessitats i a les de les famílies”, ha afegit Armengol.
 
La titular de l’executiu ha explicat que “en una dècada gairebé 1 de cada 4 menorquins tindrà més de 65 anys. Això significa que hi haurà més persones amb malalties cròniques, més pacients que requeriran serveis adaptats i més famílies que necessitaran comptar amb el suport de les institucions. Quan arribi aquest moment els nostres serveis públics han d’estar preparats. Per això quan entràrem al Govern posàrem en marxa un Pla d’Atenció a la Cronicitat que està incorporant llits, sumant professionals, ampliant infraestructures i creant-ne de noves. I per això, aquí a Maó, el Govern està invertint 9,4 milions d’euros perquè aquest hospital torni a funcionar”.
 
Per últim, la representant del Govern ha manifestat que la rehabilitació d’aquest hospital per convertir-lo en un centre d’atenció a la cronicitat “és un exemple del compromís d’aquest Govern amb els nostres grans. Amb la garantia d’uns serveis de salut públics de qualitat, a l’abast de tots i a prop dels ciutadans de totes les illes. Ara i en el futur”.
 
Durant la visita, el director tècnic de l’obra, l’arquitecte Joan Enric Viladell, ha detallat el pla de treball que s’ha dissenyat amb l’empresa adjudicatària Proyecon, SA, per aquesta primera fase de rehabilitació de la façana, la coberta i l’estructura, després de les feines prèvies de preparació que es duen a terme a l’edifici. Aquestes obres tenen un pressupost de 2.708.640,85 € i es preveu que durin nou mesos.
 
La cap de l’executiu ha recordat que va ser l’actual Govern qui va frenar el procés de reversió de la cessió d’ús de l’edifici a la Tresoreria General de la Seguretat Social que havia iniciat l’anterior govern del Partit Popular i ha treballat per fer realitat el compromís d’obrir de nou l’antic hospital construït l’any 1951 i en desús des de 2007.
 
L’Hospital Verge del Toro té una superfície de 6.714 m2 i consta d’una planta soterrani, una planta baixa i sis pisos d’alçada. El projecte de rehabilitació redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell, responsable de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat, inclou les actuacions següents:
 • Façana i cobertes: demolició i reconstrucció de les façanes (4.807,50 m2), ja que s’hi ha detectat risc de despreniment i de trencaments puntuals en alguns revestiments. La façana principal mantindrà l’estètica actual tan característica d’aplacat de peces de marès. En aquesta primera fase també es renovarà tota la fusteria exterior de portes i finestres. A més, s’han de netejar i reposar les teules rompudes o desplaçades de les cobertes inclinades i s’ha de fer una reconstrucció completa de les cobertes planes.
 • Estructura de l’edifici principal: l’estat de conservació de l’estructura és bo, en termes generals. No obstant això, alguns elements estructurals necessiten millores: a la planta soterrani s’han detectat pilars amb corrosió, conseqüència de la humitat provocada per filtracions internes; també hi ha elements estructurals defectuosos (pilars, bigues mestres) a diverses parts de l’estructura (façana, sala de màquines), que estan afectades per filtracions externes d’aigua; i, en darrer terme, cal reparar la corrosió en els forjats de determinades zones, com ara la bugaderia del soterrani, on la humitat ambiental ha estat més alta per culpa del vapor generat per la maquinària.
 
Una vegada conclosa aquesta primera fase de rehabilitació es faran les reformes interiors previstes en el pla funcional d’usos, en el qual es basarà el Servei de Salut per redactar les bases per tal de licitar un concurs d’idees. Aquest pla, integrat en el pla d’atenció dels pacients crònics de la Conselleria de Salut, pretén integrar un conjunt de dispositius per donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients crònics amb complexitat clínica i als seus familiars, ja que es preveu que entre els anys 2016 i 2029 la població de persones de més de 65 anys de Menorca passi del 16% al 23% del total d’habitants.
 
Es preveu una superfície útil de 5.101 m2, 60 habitacions i entre 60 i 90 llits. Hi haurà una àrea d’hospitalització amb quatre unitats (una per planta), una àrea ambulatòria —amb un hospital de dia, consultes externes i una unitat d’estimulació cognitiva— i una àrea de suport clínic. Aquesta és la cartera de serveis prevista pel pla funcional d’usos:
 
 • Hospitalització de cronicitat (2.348 m2):
 • Convalescència: pacients, generalment amb malalties cròniques, ingressats en hospitals d’aguts a causa d’una descompensació mèdica o quirúrgica que necessiten tractament, cures i/o rehabilitació en un centre d’estada mitjana.
 • Pacients crònics avançats —diagnosticats i avaluats no tributaris d’exploracions ni tractaments agressius o invasius— que requereixen ingressar directament des del domicili en un centre d’estada mitjana a causa d’una descompensació d’alguna de les malalties cròniques.
 • Cures pal·liatives: pacients crònics i/o oncològics que, atesa l’alta complexitat pal·liativa, requereixen ingressar per controlar-ne els símptomes en una unitat específica de cures pal·liatives.
 • Cures especials (estada llarga): pacients generalment amb alguna malaltia crònica i grans dependents que requereixen ingressar per rebre cures complexes continuades que no es poden facilitar a domicili.
 
 • Àrea ambulatòria de cronicitat (611 m2)
 • Consultes externes: espai per a la valoració integral dels pacients i per aplicar tractaments i cures.
 • Unitat d’Estimulació Cognitiva: pacients amb problemes cognitius amb potencial de millora que es puguin beneficiar de l’atenció ambulatòria, que prioritza la recuperació cognitiva i funcional amb l’objectiu d’assolir el grau d’autonomia més alt en totes les dimensions.
 • Hospital de Dia: pacients amb problemes de mobilitat i/o autonomia amb potencial de millora que es puguin beneficiar de l’atenció ambulatòria, que prioritza la recuperació funcional.
 
 • Àrea de suport clínic (212 m2)
 
Així mateix, hi haurà un espai per a proves radiològiques (convencionals i ecografies  clíniques), per a la farmàcia (dispensació i suport a la prescripció) i per al laboratori (extracció), a més d’altres àrees, destinades a la gestió dels pacients (vestíbul, Admissió, Arxiu, Tanatori), una àrea social (menjadors, vestidors, sala multiconfessional) i una àrea logística i de serveis generals (administració, subministrament i magatzem, cuina, llenceria i bugaderia, residus, manteniment…).
 
Millores a l’Àrea de Salut de Menorca
 
L’inici de les obres a l’antic Hospital Verge del Toro se suma a la llista de millores que s’han duit a terme durant aquests últims quatre anys a l’Àrea de Salut de Menorca.
 
Una altra gran fita va ser la posada en marxa del servei de radioteràpia, que ha atès un total de 206 pacient en el primer any de funcionament i ha permès reduir en un 84% el nombre de trasllats per derivacions de pacients oncològics (de 1.138 trasllats del 2017 es va passar a 182 l’any 2018).
 
També s’han evitat trasllats a Mallorca amb el nou servei de cirurgia pediàtrica que es va posar en marxa el novembre de 2016 i amb la nova tècnica que, des del febrer de 2016, fa servir la Unitat de Mama de l’Hospital Mateu Orfila per poder realitzar biòpsies del gangli sentinella en pacients amb càncer de mama.
 
S’han fet millores per un import superior al milió d’euros al centre de salut Verge del Toro de Maó, Canal Salat a Ciutadella, i s’està treballant en el pla funcional del nou centre de salut Es Banyer a Alaior. S’ha ampliat l’aparcament gratuït de l’Hospital Mateu Orfila per crear cent noves places i s’està construint un nou gabinet de cirurgia ambulatòria al mateix centre hospitalari.
 
En inversions, també destaquen els 1,3 milions que s’han invertit en aquest mandat en la renovació i nova adquisició d’aparells tecnològics, tant per a l’hospital com per als centres d’atenció primària. I pel que fa a l’equip humà de la sanitat pública que estan al servei dels ciutadans i ciutadanes de Menorca, s’han ampliat en 54 professionals a l’Hospital Mateu Orfila (14 metges especialistes, 1 comare, 1 fisioterapeuta, 12 infermers, 5 auxiliars d’infermeria i 11 administratius), i 9 professionals a atenció primària (2 metges de família, 2 metges de SUAP, 3 infermers, 1 zelador i 1 administratiu).