LOGO CAIB
Contingut
7 gener 2022Conselleria de Medi Ambient i Territori

Finalitza el seguiment d’avifauna del Parc Natural d’Es Trenc amb 44 exemplars marcats NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Finalitza el seguiment d’avifauna del Parc Natural d’Es Trenc amb 44 exemplars marcats

Els resultats del projecte finançat per l’ITS serviran per millorar la gestió del Parc natural

El personal del Parc natural Es Trenc – Salobrar de Campos ha finalitzat el seguiment ornitològic anual previst des d’enguany fins al 2023 en el marc del Projecte de recuperació d'hàbitats i d'ordenacions de l'ús públic del Parc es Trenc Salobrar de Campos finançat per l’Impost de Turisme Sostenible, per tal d’incrementar el coneixement de les espècies que hi viuen i s’hi reprodueixen.

Una de les tasques executades ha estat el marcatge de les espècies bec d’alena (Recurvirostra avosetta) i avisadors (Himantopus himantopus), que tenen una població nidificant abundant al parc. El senyal del dispositiu GPS ha demostrat la vinculació dels exemplars entre la zona humida del parc i l’Estany de Ses Gambes. A més, també s’ha vist un lligam entre el Parc natural d’Es Trenc i s’Albufera de Mallorca. El marcatge d’aquests exemplars té per objectiu saber quin ús fan de l’espai del parc i quins moviments migratoris efectuen, així com saber on passen l’hivern fora de la temporada de cria.

L’objectiu del seguiment d’avifauna és saber com determinades espècies utilitzen l'espai del parc, quina és l’abundància de les aus més comunes, i realitzar una cartografia d’aus que hi nidifiquen. Tota aquesta informació serà d’utilitat de cara a millorar les accions de gestió i conservació que es desenvolupin a l’espai natural protegit.

Per a l’estudi del període reproductor de les aus s’han anellat, des d’abril fins a juliol, 44 exemplars de 13 espècies diferents, la majoria busquerets de cap negre (Curruca melanocephala) i vitracs (Saxicola rubicola), tot i que també s’han capturat pit roigs (Erithacus rubecula), verderols (Chloris chloris) i passerells (Linaria cannabina) ,entre d’altres. Per fer-ho, s’ha instal·lat una estació d’esforç constant (EEC) al nord de la zona humida que es troba entre zones de conreu i zones d’influència de la zona humida amb plantes associades a aquest hàbitat com tamarells i salicòrnia. Es tracta d’una zona amb bona població d’ocells hivernants i amb característiques favorables per l’època de nidificació. Una vegada acabat el període de cria s’ha canviat l’emplaçament de l’estació a 150 metres de la zona humida, en una zona de mosaic agrícola i forestal. L’estació permet conèixer i anellar les espècies presents i nidificants al Parc natural.

El control d’avifauna també preveu el seguiment d’aus comunes mitjançant transsectes. L’espècie amb major nombre d’exemplars observats durant la realització dels censos ha estat el flamenc (Phoenicopterus roseus), una de les espècies emblemàtiques del Parc amb un total de 1.384 exemplars, seguida de l’ànnera blanca (Tadorna tadorna), el bec d’alena i l’oronella (Hirundo rustica).

En el marc d’aquestes feines, també s’ha iniciat el treball de camp per a l’elaboració d’una cartografia de les aus nidificants. Per això es fan dues visites l’any a cada una de les quadrícules amb les quals s’han dividit les 1.441 hectàrees que ocupen el parc natural. Durant el 2021 s’han trobat la reproducció de 45 espècies diferents.

El seguiment de l’avifauna s’emmarca en el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del parc, que té per objectiu promoure el seguiment d’hàbitats i espècies per avaluar i orientar la gestió de l’espai natural, així com les tasques d’investigació científica a la zona per aprofundir en el coneixement dels valors ambientals i paisatgístics, amb un interès especial en les relatives a la conservació i la gestió de la natura. El contracte està estructurat en tres blocs i està previst que les tasques acabin durant el primer trimestre de l’any 2023.