LOGO CAIB
Contingut
7 octubre 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears signen un conveni de col·laboració en matèria de participació i internacionalització NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears signen un conveni de col·laboració en matèria de participació i internacionalització

La consellera Rosario Sánchez i el president del CES, Rafel Ballester, signen el conveni per fomentar la participació internacional de la societat civil de les Illes

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), Rafael Ballester, han signat un conveni de col·laboració entre ambdues institucions en matèria de participació i internacionalització, com a espai de cooperació i plataforma de diàleg amb els agents econòmics i socials que contribueixi a la participació internacional de la societat civil de les Illes Balears.

Ambdues parts signen aquest conveni, per una durada inicial de quatre anys, amb la voluntat d’ampliar la col·laboració que mantenen i d’intensificar les relacions entre la societat civil organitzada de les Illes Balears que representa el CES i la funció general de projecció exterior dels interessos autonòmics de la Direcció General de Relacions Exteriors, de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

El conveni té com a objectiu incrementar la participació internacional de la societat civil de les Illes Balears, a través del CES. En aquest sentit, el Govern, a través de la Direcció General de Relacions Exteriors, posarà les seves infraestructures a Brussel·les a disposició del CES per poder mantenir contactes amb altres institucions europees i li donarà serveis d’assessorament i de suport a les gestions internacionals.

De la seva banda, el CES es compromet a facilitar la participació ciutadana en activitats de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània; a fomentar a partir de la xarxa institucional que conformen el CESER d’Occitània, el CTESC de Catalunya i el CES de les Illes Balears, la participació conjunta de la ciutadania de les tres regions en accions d’interès comú; i a defensar conjuntament els assumptes d’interès comú de les Illes Balears en el Comitè Europeu de les Regions.

A més, la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors també donarà suport al CES a través de l’Oficina de l’Euroregió a Perpinyà per a projectes dins el marc de l’Euroregió i per facilitar la coordinació de la xarxa institucional que conformen els tres consells econòmics i socials a l’àmbit de l’Euroregió.

La consellera Rosario Sánchez ha agraït al president del CES la col·laboració que manté amb la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, i ha destacat la contribució recent de la institució que presideix en la confecció de la diagnosi sobre el repte demogràfic de les Illes Balears, com a “punt de partida” en l’estratègia del Govern en aquest àmbit.

Així mateix, ha recordat que la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors ha iniciat un cicle de trobades per promoure la participació de la ciutadania i de les entitats de les Illes Balears a la Conferència sobre el futur d’Europa, el qual compta amb la implicació del CES. “Des del Govern volem fer aportacions a la Conferència des d’una triple mirada: ciutadana, insular i mediterrània”, ha manifestat la consellera.

Entre els actes que configuren la mirada insular, el proper 4 de novembre està prevista una conferència per debatre sobre el Dictamen del CES 5/2020 sobre la Prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030. Es pot trobar més informació sobre aquest cicle de jornades a la pàgina de la conselleria www.caib.es/sites/cofoe.