LOGO CAIB
Contingut
30 agost 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN:APROVADA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA DELS HOSPITALS JOAN MARCH I SON LLÀTZER I DELS CENTRES DE SALUT DE MIGJORN CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN:APROVADA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA DELS HOSPITALS JOAN MARCH I SON LLÀTZER I DELS CENTRES DE SALUT DE MIGJORN

\Es tracta de la primera pròrroga del contracte de servei i s’ha aprovat per un valor de 923.791 €

\La pròrroga, de dotze mesos, garanteix aquesta prestació sanitària amb les condicions de seguretat i qualitat

 

El Consell de Govern ha aprovat la primera pròrroga del contracte del servei de neteja de l’Hospital Joan March i l’Hospital Universitari Son Llàtzer, a més dels centres i les unitats bàsiques de salut del sector sanitari de Migjorn, per un valor de 923.791 € distribuïts en les anualitats de 2021 i 2022.

L’octubre de 2018 es va formalitzar el contracte de servei de neteja dels centres de salut i de les unitats bàsiques de salut del sector sanitari de Migjorn, amb una durada de trenta-sis mesos.

El juliol de 2021 els Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Llàtzer van emetre l’informe justificatiu de la necessitat d’iniciar un expedient de contractació per prorrogar el servei de neteja de l’Hospital Joan March i l’Hospital Universitari Son Llàtzer i dels centres de salut i les unitats bàsiques de salut del sector sanitari de Migjorn per garantir la prestació de l’atenció sanitària amb les condicions adequades de seguretat i qualitat, per un termini màxim de dotze mesos.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions assistencials i els serveis sanitaris.