LOGO CAIB
Contingut
5 juliol 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: ES RATIFICA L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER REGULAR ELS PERMISOS PER A LA CURA DE FILLS AMB CÀNCER O UNA MALALTIA GREU CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: ES RATIFICA L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER REGULAR ELS PERMISOS PER A LA CURA DE FILLS AMB CÀNCER O UNA MALALTIA GREU

\ Per garantir completament el dret de beneficiar-se d’aquest permís es requereix desplegar un reglament
\ El permís regulat en aquest acord podrà sol·licitar-lo el personal estatutari del Servei de Salut


El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills amb càncer o una altra malaltia greu.

Per garantir completament i sense fissures el dret de beneficiar-se d’aquest permís es requereix desplegar un reglament que concreti els elements necessaris per reconèixer-lo i gaudir-ne.

Aquest acord té per objecte regular el permís per als casos següents:

a) La cura de fills i de persones subjectes a tutela ordinària que siguin menors d’edat i de menors subjectes a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment que pateixin càncer o una altra malaltia greu.
b) La cura de fills majors d’edat que convisquin amb els seus progenitors o tutors i pateixin càncer o una altra malaltia greu.

El permís regulat en aquest acord el podrà sol·licitar el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació sempre que tots dos progenitors, guardadors, acollidors o tutors legals siguin treballadors per compte propi o d’altri i hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan tengui lloc un ingrés hospitalari.
b) Durant el tractament continuat de la malaltia o per necessitat de cura directa, contínua i permanent, tant a l’hospital com al domicili familiar després que s’hagi diagnosticat la malaltia.
c) Quan es produeixi una recaiguda o la reagudització del càncer o de la malaltia greu, inclosos els supòsits en què no calgui un altre ingrés hospitalari, i requereixin cura directa, contínua i permanent.