LOGO CAIB
Contingut
21 juny 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19:CONSELL DE GOVERN:EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LES QUANTIES DESTINADES AL PAGAMENT DE LA PRODUCTIVITAT DE 2020 ALS SANITARIS PER 10 MILIONS CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19:CONSELL DE GOVERN:EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LES QUANTIES DESTINADES AL PAGAMENT DE LA PRODUCTIVITAT DE 2020 ALS SANITARIS PER 10 MILIONS

\ El Servei de Salut multiplica per cinc la productivitat fixada en els contractes de gestió per a l’any 2020

\ L’acord va ser traslladat als representants sindicals a la Mesa Sectorial de Sanitat el passat 7 de juny

 

El Consell de Govern ha autoritzat les quanties destinades al pagament de la productivitat de 2020 per als professionals del Servei de Salut per l’esforç realitzat durant la pandèmia. Així, l’import anual de productivitat del Servei de Salut, establert en 2 milions d’euros, passarà enguany a ser de 10 milions, que es pagaran amb la nòmina del mes de juny.

El Servei de Salut multiplica així per cinc la productivitat fixada en els contractes de gestió amb les diferents gerències sanitàries per a l’any 2020 amb l’objectiu de valorar l’esforç dels professionals sanitaris amb motiu de la pandèmia de la COVID-19. L’acord va ser traslladat als representants sindicals a la Mesa Sectorial de Sanitat el passat 7 de juny d’enguany.

La productivitat en l’àmbit del Servei de Salut es configura com un element clau i indispensable, que actua com a eix vertebrador de les actuacions en matèria de salut. És necessari disposar d’eines que permetin aconseguir els objectius en matèria assistencial i sanitària tenint en compte els factors de capacitat econòmica i pressupostària de la Comunitat Autònoma i, per tant, del sistema públic de salut balear.

Tot i que, per a l’exercici de 2020, els objectius en el marc dels contractes de gestió estaven fixats, la irrupció de la COVID-19 els ha modificat substancialment, ja que gran part dels recursos i esforços s’han destinat a controlar la pandèmia i a mantenir l’activitat assistencial.