LOGO CAIB
Contingut
18 juny 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APROVA NOVES RESTRICCIONS A L’ÀREA DE LA PLATJA DE PALMA AFECTADA PEL DECRET DE TURISME D’EXCESSOS CConsell de Govern extraordinari

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APROVA NOVES RESTRICCIONS A L’ÀREA DE LA PLATJA DE PALMA AFECTADA PEL DECRET DE TURISME D’EXCESSOS

\ La cabuda màxima dels locals d’oci i de restauració d’aquestes zones serà de 100 persones en interiors i de 200 a l’exterior

\ No es podran servir consumicions a taules altes i tamborets, i l’horari de tancament serà a les 02.00 h, com a la resta de locals

 

El Consell de Govern d’aquest divendres ha aprovat que els establiments situats a les zones turístiques definides en l’article 2 del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques, que es trobin situades en els termes municipals de Palma i Llucmajor, a banda de les mesures que els siguin aplicables, han de restar sotmeses a les mesures específiques següents:

 

1.   La cabuda màxima dels locals d’oci i de restauració serà de 100 persones en interiors i de 200 en exteriors.

2.  L’ocupació màxima de les taules serà de 6 persones per taula o agrupació de taules en interiors i de 10 en exteriors, i no es podran fer servir taules altes o tamborets.

 

Aquesta decisió es pren després de comprovar que, segons els informes policials i dels distints cossos d’inspecció, la majoria dels incompliments respecte de la normativa COVID s’estan produint a la zona esmentada.

A la resta de zones afectades pel Decret llei esmentat continuen en vigor les normes establertes.

Tal com es va avançar aquesta setmana, atesa la bona situació epidemiològica que mantenen les Illes Balears, el Consell de Govern ha donat llum verda a una nova relaxació de mesures per evitar la propagació de la COVID-19 per a les dues setmanes vinents. Concretament, s’obriran de bell nou la major part dels locals d’oci nocturn, s’amplia l’horari en la restauració fins a les 02.00 h i s’amplien les capacitats en diverses activitats, establiments i serveis, que pràcticament podran operar amb normalitat, tret de les mesures generals, com són la mascareta, la ventilació, la distància i la higiene de mans. Les Illes Balears fan així un pas més cap a la normalitat gràcies a la bona evolució del procés de vacunació i al bon comportament de la ciutadania, que ha complert les mesures establertes en cada moment, les quals s’han demostrat eficaces al llarg de la pandèmia.

Aquestes mesures es complementen amb una nova pròrroga dels controls als ports i els aeroports per als viatgers nacionals que accedeixin a la comunitat autònoma. Els controls han estat ratificats pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i entraran en vigor amb la publicació en el BOIB. S’inclou una novetat respecte dels controls actuals: que les Illes Balears accepten el certificat digital COVID com a document que provi si la persona que arriba a la comunitat ha estat vacunada, ha passat la malaltia o té una prova de detecció del coronavirus negativa feta 48 hores abans del viatge si és per antigen o 72 hores si és una PCR.

Així mateix, el Govern no estableix cap limitació a les reunions socials i familiars, però recomana precaució en aquestes trobades i que es mantenguin totes les mesures de prevenció generals establertes durant la pandèmia.

 

Principals canvis que entraran en vigor dissabte

 

Oci nocturn

Es permet l’activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de cafè concert o bar de copes, d’acord amb la normativa aplicable al sector de la restauració. Per tant, el consum de begudes i aliments, tant en l’exterior com a l’interior, s’ha de fer asseguts a taula, amb 6 persones per taula a l’interior i 10 a l’exterior. Els clients han d’usar obligatòriament la mascareta quan no s’estigui consumint. L’horari de tancament serà com a màxim a les 02.00 h, sempre que ho permeti la llicència d’activitat de l’establiment. No es permet el ball en els espais interiors ni en exteriors.

Resta suspesa l’activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de discoteca, sala de festa i sala de ball.

 

Restauració

Es permet obrir els espais interiors a totes les illes fins a les 02.00 h, sempre respectant el que marquin les ordenances municipals respectives, amb una ocupació de fins al 50 % de la cabuda a totes les illes. Les taules han de ser de 6 persones com a màxim. L’ús de les barres està autoritzat sempre que els clients estiguin asseguts, que es consumeixi menjar, que no es formin grups de més de dues persones i que es respecti un metre i mig de distància entre grups. Aquestes barres han de tancar a les 00.00 hores.

Pel que fa als exteriors, s'amplien fins a 12 les persones permeses per taula a totes les illes i se n’amplia l’horari també fins a les 02.00 h si les ordenances municipals ho permeten. Es poden ocupar totes les taules.

 

Platges i parcs

Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic, excepte entre les 00.00 i les 06.00 hores. També es pot romandre a les platges, llevat d’aquest mateix horari: de 00.00 a 06.00 hores. Els ajuntaments estan habilitats per posar horari de tancament avançat si ho consideren oportú.

 

Vetles i enterraments i altres cerimònies: bodes, batejos, comunions, etc.

Augmenta la capacitat permesa a 120 persones en els exteriors i a 50 en els interiors. Si els assistents estan vacunats, han passat la malaltia o tenen una prova negativa de detecció prèvia es pot ampliar la capacitat fins a 200 persones en els exteriors o a 100 a l’interior. Es permeten el ball, amb mascareta, i les activitats relacionades amb la restauració, sempre que s’ajustin a les mesures que s’apliquen en aquest sector.

 

Llocs de culte

Es permet la cabuda completa tant en els exteriors com en els interiors, sempre que es pugui mantenir un metre i mig de distància entre persones no convivents.

 

Centres per a gent gran (recreatius i per a promoció de l’autonomia)

S’amplia la capacitat permesa fins al 75 % de la cabuda màxima, sempre que es mantenguin les mesures de prevenció general (mascareta, distància, ventilació...). En el cas que s’ofereixi servei de restauració, les mesures són les que s’apliquen en aquest sector.

 

Activitat física a l’aire lliure

L’activitat física a l’aire lliure, incloses les activitats de senderisme, es pot dur a terme sense limitacions en el nombre màxim de persones per grup (fins ara eren 30). S'ha de mantenir la distància de seguretat entre persones no convivents.

 

Esdeveniments esportius

En les competicions esportives s’augmenta la cabuda de públic permès:

 

-En instal·lacions esportives cobertes, el 50 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 1.500 persones (fins ara eren 800).

-En instal·lacions esportives descobertes, el 50 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 5.000 persones (fins ara eren 2.000).

 

Condicions d’activitats esportives en instal·lacions esportives a l’aire lliure, instal·lacions esportives cobertes i centres esportius, i piscines d’us recreatiu i esportiu:

La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, es manté igual que fins ara, amb el 75 % de la capacitat màxima. A les sales d’activitats dirigides es manté la presència simultània a la mateixa sala d’un grup de màxim 25 persones en el cas d’activitats d’intensitat baixa i d’un grup de màxim 20 persones en el cas d’activitats d’intensitat alta. En tot cas, continua sent obligatori l’ús de mascareta, tant per als monitors com per a qui du a terme l’activitat esportiva.

 

Novetats:

Les activitats que es duguin a terme a la resta d’instal·lacions esportives cobertes, incloses les piscines cobertes, tant per a ús recreatiu com esportiu, es permeten sempre que no se superi el 100 % de la capacitat màxima.

Les activitats que es duguin a terme a les instal·lacions esportives descobertes, incloses les piscines descobertes, tant per a ús recreatiu com esportiu, llevat de les piscines privades per a ús familiar, es permeten sempre que no se superi el 100 % de la capacitat màxima (fins ara 75 %).

 

Esport de contacte no federat

Es permeten els entrenaments en l’esport no federat de contacte complint les capacitats establertes i els grups bombolla que existeixen per a l’esport federat.

  • Esports de camp: grups d’entrenament estables de com a màxim 30 persones.
  • Esports de pista: grups d’entrenament estables de com a màxim 20 persones.
  • Esports de contacte: grups d’entrenament estables de com a màxim 10 persones.

 

Tornejos esportius

Es facilita els tràmits administratius. En el cas de les competicions esportives d’esports d’equip i de contacte (tant federats com no federats), es poden realitzar sense necessitat d’autorització prèvia sempre que es compleixi el protocol federatiu aprovat de la modalitat esportiva corresponent.

 

Cinemes i circs de carpa

S’amplia la cabuda permesa fins al 75 % de la capacitat màxima.

 

Teatres, auditoris, sales de concerts i espais similars

Els teatres, auditoris i sales de concerts poden dur a terme l’activitat sempre que no superin el 75 % de la cabuda màxima autoritzada en els espais interiors i el 100 % en exteriors. En espais similars es mantenen les mateixes cabudes però amb un límit de 1.500 persones en interiors i de fins a 5.000 en exteriors. En tots els casos, els assistents han de romandre asseguts. Si l’espai ofereix servei de begudes i aliments, s’han d’habilitar taules i s’hi han d’aplicar les mateixes mesures que el sector de la restauració. El consum està prohibit en els concerts de música en viu en interiors.

 

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions i monuments

S’eliminen totes les restriccions, llevat de les mesures generals: distància, mascareta, ventilació i higiene.

 

Transport públic

S’eliminen totes les restriccions, llevat de les mesures generals: distància, mascareta, ventilació i higiene.

 

Comerços i centres comercials

Els establiments comercials han de concloure l’activitat a les 24.00 hores, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior. S’exceptuen d’aquestes limitacions les benzineres i els establiment dedicats al comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat), farmàcies, ortopèdies, òptiques, estancs, quioscs i establiments dedicats a la venda de premsa i papereria, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, jardineria i planta viva, i establiments de venda, manteniment i reparació de vehicles de motor.

 

Establiments de joc i apostes

S’amplia l’horari d’obertura fins a les 02.00 h amb un 50 % màxim d’ocupació. Poden tenir activitat de restauració, seguint les normes que s’apliquen al sector.

 

Fires i festes populars

Es permet la realització de fires i mostres, d’acord amb la normativa COVID-19 específica per a mercats ambulants. Es permet la realització d’actes culturals, esportius i institucionals lligats a la celebració de festes populars, sempre que se segueixin les mesures contra la COVID-19 corresponents al tipus d’activitat. També es permet de bell nou la realització de ballades populars. No es permet, però, la realització d’esdeveniments tipus sopar a la fresca o les revetles.

 

Hotels, refugis i altres establiments turístics

Els espais comuns es poden ocupar fins al 75 %.

L’Acord del Consell de Govern està previst que entri en vigor quan es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dissabte, fins a les 24.00 h del 3 de juliol.