LOGO CAIB
Contingut
7 juny 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: TRANSFERÈNCIA CORRENT A FAVOR DE GSAIB PER UN VALOR DE 2,9 M€ CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: TRANSFERÈNCIA CORRENT A FAVOR DE GSAIB PER UN VALOR DE 2,9 M€

\ Aquesta entitat ha organitzat el dispositiu de control sanitari en ports i aeroports
\ La seva acció ha estat fonamental en els dispositius de cribratge i els de vaccinació


El Consell de Govern ha autoritzat la despesa derivada de l’expedient de transferència corrent a favor de l’entitat Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB), per un valor de 2,9 M€, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

El pressupost de GSAIB per a l’any 2021 es va elaborar amb la premissa d’una tornada a la normalitat i va preveure que, si la pandèmia es perllongava, totes les actuacions encarregades pel Servei de Salut havien de disposar de finançament específic, com havia succeït en l’exercici de 2020. En aquest sentit, diversos fets importants han marcat l’exercici d’enguany en les prestacions de GSAIB per controlar la pandèmia causada pel SARS-CoV-2: entre els més importants destaca la participació en les campanyes de cribratge i vaccinació i el control de ports i aeroports.

GSAIB va néixer amb la finalitat de prestar serveis de suport a l’activitat assistencial que duen a terme els centres sanitaris del Servei de Salut i la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears. Va començar l’activitat el mes d’abril de 2018 amb la recuperació de la gestió pública del transport sanitari urgent i l’atenció telefònica d’urgències de les Illes Balears. Posteriorment, va assumir activitats de consultoria de suport en sistemes d’informació per mitjà d’un encàrrec de gestió del Servei de Salut.

La situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha implicat la necessitat de dur a terme aquestes altres actuacions, que s’han modulat en funció de les mesures de control establertes per les autoritats i que han condicionat la mobilitat dins el territori de la comunitat autònoma, entre illes, amb la resta de l’Estat i amb l’estranger.