LOGO CAIB
31 maig 2021 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN DESTINA MÉS DE 12 MILIONS D’EUROS PER A LA NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2021 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN DESTINA MÉS DE 12 MILIONS D’EUROS PER A LA NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2021

\ Els contractes tindran una durada de 6 mesos i els projectes s’hauran d’executar a partir del pròxim mes d’octubre    

\ Beneficiarà unes 1.000 persones dels col•lectius prioritaris, com són els joves i les persones aturades de llarga durada


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat una nova convocatòria de subvencions, «SOIB REACTIVA 2021», que tindrà una dotació econòmica de 12.874.000 € i que permetrà contractar unes 1000 persones dels col•lectius més vulnerables.

La convocatòria regula la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de persones aturades que no puguin introduir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l’ocupabilitat.

Poden acollir-se a aquest programa d’ajuts els ajuntaments i els consells insulars, com també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i els permetran sufragar els costs salarials dels treballadors i treballadores que contractin. La durada dels contractes serà de 6 mesos, a jornada completa, i només s'executarà en un únic torn.

El programa s’estructura en tres línies d’ajuda d’acord amb les peculiaritats del col•lectiu al qual va adreçat:

Línia 1. Dirigida a persones joves desocupades menors de 30 anys
Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada
Línia 3. Dirigida a la resta de persones desocupades de 30 anys o més que no compleixin la condició d’aturades de llarga durada

Aquesta contractació pública disposarà d’un pressupost de 12.874.000 €, i cada línia té assignada una partida: per a la línia 1, 5.379.538,79 €; per a línia 2, 3.494.461,21 €, i  per a línia 3 corresponen 4.000.000 €. A més, el crèdit s’ha distribuït entre tots els municipis i a cada illa, en funció del col•lectiu i l’àmbit territorial, segons les dades de l’atur registrades en l’Observatori del Treball de les Illes Balears. Així mateix, per tal d’assegurar la cobertura, s’ha establert un import mínim i màxim de crèdit per entitat.

Els ajuntaments i consells insulars interessats a participar-hi han de presentar un projecte que ha d’incloure obligatòriament les tres línies; a més, els projectes s’han d’executar dins el període comprès entre el 15/10/2021 i el 31/08/2022.

Pel que fa a la línia 1, es preveu finançar amb fons provinents del Fons Social Europeu: Programa Operatiu de Garantia Juvenil 2014-2020 i, pel que fa a les línies 2 i 3, amb fons de l’Estat a través de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

«SOIB REACTIVA 2021» és la continuació del programa llançat el passat novembre pel Servei d’Ocupació, dins el Pla de Xoc per a l’Ocupació, amb l’objectiu de donar una resposta d’emergència a la situació laboral de les Balears a conseqüència de la pandèmia.

Aquestes ajudes es troben emmarcades dins l’Agenda Balear 2030, concretament, dins l’ODS 8: treball digne i creixement econòmic.