LOGO CAIB
Contingut
3 maig 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 1.410.000 € PER FINANÇAR UNA CONVOCATÒRIA DEL SOIB DE FORMACIÓ PER A PERSONES DESOCUPADES CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 1.410.000 € PER FINANÇAR UNA CONVOCATÒRIA DEL SOIB DE FORMACIÓ PER A PERSONES DESOCUPADES

\ La formació s’orienta a proporcionar competències transversals com ara idiomes, tecnologies de la informació i la comunicació, i transició ecològica
\ Permetrà dur a terme una programació d’accions formatives que s’ajusten a les necessitats del mercat de treball durant el període 2021-2023


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat una inversió d’1.410.000 € per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Formació per a Desocupats, la qual permetrà dur a terme especialitats formatives adreçades a persones preferentment desocupades durant el període 2021-2023.

Les subvencions tenen com a objectiu finançar especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat, especialment formació en competències transversals d’idiomes, tecnologies de la informació i la comunicació, i transició ecològica, adreçades als treballadors desocupats amb baix nivell de qualificació.

L’oferta formativa s’ha ajustat a les necessitats del mercat de treball per atendre els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i incidir positivament en l’ocupabilitat de les persones desocupades. A més, hi podran participar persones ocupades en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats.

Per fer la selecció dels candidats es tindran en compte els col•lectius prioritaris següents:
—    Persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació.
—    Joves desocupats entre 16 i 29 anys.
—    Persones desocupades més grans de 45 anys.
—    Persones desocupades de llarga durada (dotze mesos ininterromputs dins un període de divuit mesos).
—    Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
—    Persones desocupades amb discapacitat.

Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva als centres de formació inscrits o acreditats que les sol•licitin.

La convocatòria es finança mitjançant fons del Ministeri de Treball i Economia Social que es distribueixen territorialment a través de la Conferència Sectorial d’Ocupació i també es podrà cofinançar amb el Fons Social Europeu.