LOGO CAIB
Contingut
29 març 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIODIAGNÒSTIC DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIODIAGNÒSTIC DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA

\ Es tracta del manteniment dels equips medicoassistencials d’alta tecnologia a l’Hospital Can Misses i al de Formentera

\ Aquests equips permeten la realització de proves radiològiques, TAC i mamografies

 

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació del servei de manteniment dels equips de radiodiagnòstic de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per un valor estimat d’1,2 M€ i una distribució per anualitats de 2021 a 2024.

Aquesta contractació té per objectiu el manteniment d'equips medicoassistencials d’alta tecnologia per a la realització de proves radiològiques, TAC i mamografies a l’Hospital Can Misses i a l’Hospital de Formentera. Aquests equips són imprescindibles per a la prestació de l’assistència sanitària a fi de donar efectivitat al catàleg de prestacions i serveis, i protegir la salut dels ciutadans.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions assistencials i els serveis sanitaris.