LOGO CAIB
Contingut
1 febrer 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE SALUT PER 297.742,39 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE SALUT PER 297.742,39 €

\ S’ha contractat el subministrament de 15 ultracongeladors -20 °C

\ Es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER)

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut per valor de 297.742,39 €. Aquestes contractacions estan relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

S’han efectuat contractacions corresponents als serveis centrals, per un import parcial de 185.406,50 €, per al subministrament, la instal·lació i el muntatge de quinze ultracongeladors (amb capacitat per assolir els -20 °C) per assegurar la cadena de fred en l’emmagatzematge dels vaccins contra el virus de la COVID-19.

Així mateix s’ha contractat el servei extraordinari de recollida de residus infecciosos generats pel contacte amb la COVID-19 per a l’assistència sanitària als centres d’atenció primària de Mallorca i per a l’àrea de salut de Menorca.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.