LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2020Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: EL SERVEI DE SALUT DESTINARÀ 1,4 MILIONS D’EUROS A EVITAR QUE ELS CIUTADANS AVANCIN DOBLERS PER A MATERIAL ORTOPROTÈTIC CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL SERVEI DE SALUT DESTINARÀ 1,4 MILIONS D’EUROS A EVITAR QUE ELS CIUTADANS AVANCIN DOBLERS PER A MATERIAL ORTOPROTÈTIC

\ Afecta els articles d’import més elevat, com les pròtesis externes, les cadires de rodes elèctriques o els audiòfons

\ El Consell de Govern autoritza la pròrroga de la Resolució del Servei de Salut fins a final de 2021

Avui el Consell de Govern ha autoritzat la pròrroga de la resolució que va aprovar el Servei de Salut el 2 de novembre de 2017 per millorar l’accessibilitat dels ciutadans a determinades prestacions de material ortoprotètic, com ara pròtesis externes, cadires de rodes elèctriques i accessoris o audiòfons (que sol ser el material d’import més elevat). Abans que s’aprovàs la Resolució, les persones que necessitaven aquestes prestacions havien de bestreure l’import del material ortoprotètic prescrit i després sol·licitar-ne el reemborsament al Servei de Salut. La pròrroga autoritzada té un pressupost d’1.400.000 €.

Els doblers que han deixat d’avançar els ciutadans corresponen a prop de 390 articles i representen aproximadament un 20 % de la despesa global en material ortoprotètic del Servei de Salut. Cal tenir en compte que comprar aquest tipus de material representa una despesa important i difícilment assumible per a la majoria dels usuaris afectats. És per aquest motiu que el Servei de Salut aposta per facilitar i garantir l’accés dels ciutadans a aquestes prestacions i fa un pas més per donar cada dia un millor servei a la ciutadania, un objectiu clau d’aquest Govern des del començament de la legislatura.

La cartera de serveis comuns de la prestació ortoprotètica està regulada pel Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per actualitzar-la. A més, amb el Decret 41/2009, de 26 de juny, es va aprovar el catàleg de material ortoprotètic de les Illes Balears, que inclou els articles, el finançament a càrrec de l’Administració sanitària, l’aportació de l’usuari, etc., i es regula la manera com el Servei de Salut ha de facilitar el material als pacients inclosos en el seu àmbit de cobertura.