LOGO CAIB
Contingut
11 novembre 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

Afers Socials i Esports gestionarà 244.855.341 euros el 2021, un 13,5% més que enguany per fer costat als sectors més vulnerables NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Afers Socials i Esports gestionarà 244.855.341 euros el 2021, un 13,5% més que enguany per fer costat als sectors més vulnerables

Santiago explica al Parlament els principals eixos dels pressuposts de la Conselleria 

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha comparegut aquest dimecres a la comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament per explicar els eixos principals dels comptes públics que afecten al seu departament. Gestionarà un total de 244.855.341 euros, un 13,5% més que enguany per seguir fent costat als més vulnerables. Santiago ha destacat que és la conselleria que més augmenta de manera percentual dins un pressupost de caràcter excepcional, davant un escenari sense precedents, marcat per la COVID-19. Per a Santiago, aquest increment és la demostració que aquest Govern aposta per les persones i per a la reactivació social i econòmica.

Dependència
Dependència passa a ser la partida principal de la Conselleria. L’aposta de la conselleria pel servei a la dependència ha estat crucial els darrers cinc anys i, per això, manté el ritme constant de creixement d’aquesta partida. De cara al 2021, dels 124 milions d’euros de dependència 46 es destinaran directament a abonar els ajuts econòmics que reben mensualment les persones amb situació de dependència. Són 13,5 milions més que en aquest 2020 que se’n destinaren 32,5. L’increment és del 42%. 

L’evolució de les persones que reben prestacions econòmiques de dependència ha anat a l’alça: al 2015 eren 7.884 persones i , actualment, són 16.694. (Veure PDF annexe).

Comparant les dades de l’evolució de persones valorades i perceptores d’alguna prestació de dependència en el període 2015-2020, si al 2015 hi havia 11.558 persones al 2020 ha estat de 23.000 (Veure PDF annexe).

Les persones amb dependència també poden rebre el servei d’ajuda a domicili, una partida que enguany augmentarà 300.000 euros, sense oblidar la inversió en teleassistència que puja 454.737 euros amb la intenció d’arribar a instal·lar 11.000 terminals a les llars d’aquestes persones.

De cara a l’any que ve, la Conselleria assumirà 28 noves places a residències i 71 a centres de dia a través de la concertació i convenis amb entitats privades i públiques. Per a aquesta finalitat hi haurà un augment de la dotació pressupostària per a l’any que ve d’1 milió d’euros fins arribar als 19,6 milions d’euros. 

Pel que fa a Atenció Primerenca, el 2021 s’ha pressupostat l’augment de les sessions fins a arribar a les 134.070 a l’any, més del doble de les 64.243 que es van executar el 2015. (Veure PDF annexe).

Renda Social Garantida
La Renda Social Garantida (RESOGA ) absorbirà una bona part del pressupost global de la conselleria. Tot i que des d’enguany existeix l’Ingrés Mínim Vital (IMV) que ha impulsat l’Estat, aquesta partida es manté en 20 milions d’euros per donar cobertura a totes les situacions sobrevingudes que es puguin donar a causa de la COVID-19 i que la prestació estatal encara no cobreix.

En aquest apartat de la direcció general de Serveis Socials es mantenen tots els serveis públics i concertats, com per exemple les subvencions per a entitats destinades a programes de lluita contra la pobresa, unes polítiques claus en moments crítics com els que es viuen enguany per les conseqüències de la pandèmia.

Infància i Família
Pel que fa a la direcció general d’Infància, Joventut i Família, cal destacar que el  pressupost per a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, s'incrementa en 700.000 euros. En aquesta partida es contempla l’obertura del nou centre Quatre Pins annexe a Es Pinaret. Paral·lelament es preveu el trasllat del centre Es Fusteret i la incorporació d'una nova psicòloga a la Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil, (UTASI).     

Pel que fa a Família,  s'incrementa la xarxa d'emancipació amb una ampliació de la renta i la creació de noves places d'habitatges per extutelats que han assolit la majoria d'edat. D'aquesta manera la partida per a les prestacions econòmiques s'incrementa en 845.000 euros i es creen 15 places més d'habitatges tutelats.  

A més, es manté la partida per desplegar la llei d'infància. Amb l'objectiu de reforçar les polítiques de prevenció a la infància, es destina una partida per a permetre que els ajuntaments puguin crear equips especialitzats en atenció a la infància i ajudar així als infants que puguin estar desprotegits. 

A l’apartat de Joventut, a través de l'Institut Balear de la Joventut, es preveu l'elaboració d'un estudi sociològic per conèixer la situació socioeconòmica que viuen els més joves.

Planificació
La consellera ha anunciat el Pla 20. Pressupostat a la direcció general de Planificació, Equipaments i Formació es traurà una subvenció de 26 milions d'euros dirigida al tercer sector perquè és puguin construir serveis de residències, centres de dia, ocupacionals i d’habitatges.

Esports 
Pel que fa a la direcció general d’Esports, aquesta disposarà de 20.539.381 euros, el que suposa un augment de 263.347 euros respecte al 2020.
 
En destaca la partida pressupostària que es dedica a clubs, federacions i esportistes que augmentarà en 690.000 euros per poder fer front així els efectes de la covid-19 i donar suport al món esportiu en un moment tan complicat.

També destaca la partida destinada al poliesportiu Prínceps d’Espanya (el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears) que preveu el projecte del nou aulari. 

Cal tenir en compte l’evolució de la partida principal de subvencions d’esport i patrocini des de 2015 fins a 2020 que ha passat d’1.552.000 euros al 2015  a 3.975.000 euros al 2020. La previsió pel 2021 és arribar a 4.291.956 euros . A més s’ha de tenir en compte que el còmput total serà de 4.631.956 euros sumant-hi el romanent de 2020. (Veure PDF annexe). 

Cooperació
La Conselleria d'Afers Socials i Esports destinarà 300.000 euros més que enguany a Cooperació en els pressuposts de 2021. D’aquesta manera, el pressupost global de la direcció general de Cooperació arribarà als 6.3000.0000 euros. Com insisteix Santiago ‘’és la constatació de l’aposta per la solidaritat dels illenc amb els territoris més necessitats, també en temps de pandèmia’’. La consellera ha explicat durant la seva compareixença que ha estat una decisió molt aplaudida pel sector.

A la partida de subvencions, Cooperació hi destinarà 3.115.000 euros, una evolució sense precedents des de 2015 quan es van destinar zero euros per aquests fi. El primer any dels pressupostos elaborats per l’equip de Santiago ja es van destinar 1.859.000 euros a les subvencions de Cooperació. (Veure PDF annexe).