LOGO CAIB
11 novembre 2020 Conselleria d'Afers Socials i Esports

Afers Socials i Esports assumirà 28 noves places a residències i 71 a centres de dia durant el 2021 NNota Informativa

Foto de noticia

Afers Socials i Esports assumirà 28 noves places a residències i 71 a centres de dia durant el 2021

El pressupost per a la gestió de places concertades amb el sector privat o amb convenis amb els ajuntaments serà de 19,6 milions

La conselleria d’Afers Socials i Esports assumirà 28 noves places a residències i 71 a centres de dia a través de la concertació i convenis amb entitats privades i públiques. Així ho contempla la previsió dels pressuposts per al 2021, amb un augment de la dotació pressupostaria per a l’any que ve d’1 milió d’euros fins arribar als 19,6 milions d’euros.

Segons la consellera Fina Santiago «tot el pressupost que ha elaborat el Govern de les Illes Balears està pensat per protegir l’estat del benestar i dins aquesta protecció hi ha el de les persones més vulnerables. Durant aquesta pandèmia ha quedat molt clar que un dels col·lectius més vulnerables són les persones majors. És per això que des d’Afers Socials els pressuposts estan molt enfocats a l’Atenció a la Dependència, i dins Atenció a la Dependència cap al creixement de places residencials i el creixement de places de centres de dia».

D’aquest augment futur de les places residencials, 15 seran a Mallorca i 13 a Menorca. D’aquesta manera, la xarxa pública d’atenció a la dependència comptarà amb 2039 places a Mallorca, 269 a Menorca i 310 a Eivissa.

En el cas de les noves places de centre de dia, 67 estan pressupostades a Mallorca i 4 a Menorca. El total de la xarxa comptarà amb 793 places a Mallorca, 148 a Menorca, 60 a Eivissa i 30 a Formentera.

De cara a l’any que ve, el pressupost per gestionar totes aquestes places serà de 19,6 milions d’euros. En aquests cas, s’ha d’aclarir que aquesta partida pressupostària és exclusivament per finançar els convenis i els concert de les places i no inclou totes les que ja tenen transferit els seu fiançament als Consells.

D’altra banda, l’aportació pressupostària a la Fundació d’Atenció a la Dependència per reforçar l’atenció a les residències de gestió directa augmentarà en 700.000 euros.

Els pressupostos per a l’any que ve contemplen la transformació del consorci de Recursos Sociosanitaris en l’Agència d’Equipaments de Serveis Socials per agilitzar tràmits administratius i de personal.

De cara al 2021 tendrà un pressupost de 12,5 milions d’euros, amb la intenció d’iniciar la construcció de la residència de Maó i continuar avançant amb les futures residències de Marratxí o la de Son Martorell a Palma. De la mateixa manera, se seguirà fent feina pels futurs centres de dia de Cala d’Or (Santanyí), Porreres, Badia Blava (Llucmajor) i Sa Indioteria (Palma).