LOGO CAIB
Contingut
14 setembre 2020Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL DIVERS PER VALOR DE 28,5 M€ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL DIVERS PER VALOR DE 28,5 M€

\ Es tracta d’instrumental per a endoscòpies i també per a sistemes d’infusió intravenosa

\ Els tres contractes de subministrament del Servei de Salut tindran una vigència de 12 a 24 mesos


El Consell de Govern atorga l’autorització al Servei de Salut per tramitar els acords marc per a la contractació de subministrament d’instrumental per a endoscòpies, sistemes d’infusió endovenosa i de nutrició enteral, i instrumental general d’un sol ús. Aquests subministraments tenen un valor conjunt de 28,5 M€ i tenen una vigència de 12 a 24 mesos.

El primer dels acords marc fa referència al subministrament d’instrumental per a endoscòpies. Es tracta d’un material necessari a fi de garantir el funcionament correcte de l’activitat assistencial i de cobrir les necessitats dels pacients. El valor estimat del contracte és de 16.107.842 €. L'endoscòpia és una tècnica diagnòstica que serveix per diagnosticar i tractar malalties. Consisteix en la introducció d'una càmera o lent dins d'un tub o endoscopi a través d'un orifici natural, una incisió quirúrgica o una lesió per a la visualització d'un òrgan buit o cavitat corporal.

El segon dels acords marc fa referència al subministrament de sistemes d’infusió endovenosa i sistemes d’infusió de nutrició enteral. La infusió endovenosa és un mètode per incorporar líquids, com ara medicaments, al torrent sanguini. La nutrició enteral és una tècnica per la qual se subministra una dieta nutricionalment completa directament a l’aparell digestiu. Cal proveir els centres sanitaris d’aquest material a fi de garantir cobrir les necessitats d’ús d’aquest material per a l’administració de fluids, medicació o nutrients en el sistema circulatori dels pacients. El valor estimat del contracte és de 7.503.013 €.

El tercer dels acords marc fa referència al subministrament d'instrumental general d'un sol ús amb cessió d'equips als centres dependents del Servei de Salut per un valor de 4.933.121 €. Aquest instrumental és imprescindible per fer intervencions quirúrgiques als pacients del Servei de Salut de les Illes Balears.