LOGO CAIB
Contingut
14 setembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE FINANÇARÀ L’ESBUCAMENT DE TRES XALETS AL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE FINANÇARÀ L’ESBUCAMENT DE TRES XALETS AL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

\ La Conselleria de Medi Ambient cedirà 37.000 € a l’Ajuntament de Maó perquè executi les tasques d’esbucament

\ La zona afectada es restituirà amb espècies vegetals pròpies i es recuperaran estructures d’origen agropecuari


En la sessió d’avui, el Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per concedir una subvenció d’un import màxim de 37.000,00 € a favor de l’Ajuntament de Maó per esbucar tres xalets i restituir la zona pública Llimpa - Santa Madrona, situada dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau. Els doblers els aporta el fons de l’impost de turisme sostenible (ITS).

Al Parc Natural de s’Albufera des Grau encara hi resten vestigis d’edificacions i vials de l’antiga urbanització de Shangril·là, construïda en terrenys de les finques rústiques de Llimpa i Santa Madrona amb anterioritat a la declaració del Parc. Amb l’execució d’aquest projecte de l’ITS es continuarà amb el procés de restauració de l’entorn de s’Albufera iniciat amb l’expropiació, duita a terme pel consistori als anys vuitanta, dels terrenys de part de l’antiga urbanització.

Una vegada esbucats els xalets, es recuperaran estructures i elements lligats a l’activitat agrícola prèvia i que van ser malmesos per les obres d’urbanització o bé que s’han anat deteriorant amb el pas del temps, com ara parets seques, portells, pous, passos o ponts de torrents, tancament i restitució de vials, etc. Els terrenys afectats es regeneraran amb elements propis de la zona, com ara llavors d’ullastres, alzines, brucs o aladerns procedents del Parc Natural.