LOGO CAIB
Contingut
14 juliol 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

COVID-19: Els agents de Policia Local no posaran sancions per l'ús de mascareta fins al 20 de juliol NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Els agents de Policia Local no posaran sancions per l'ús de mascareta fins al 20 de juliol

Per ordre de les conselleres Isabel Castro i Patricia Gómez s'obre un període previ d'informació a la ciutadania

Les conselleres d'Administracions Públiques i Modernització, i de Salut i Consum, Isabel Castro i Patricia Gómez, respectivament, han remès avui una circular informativa a tots els cossos de Policia Local de les Illes Balears amb els criteris d'actuació i d'interpretació que han de seguir els agents en la tramitació de denúncies per l'incompliment de l'obligació de l'ús de mascaretes.

En primer lloc, es fixa la recomanació de desplegar els efectes de la resolució aprovada per a l'ús obligatori de la mascareta a partir del pròxim 20 de juliol i establir així un període previ d'informació a la ciutadania.

Durant aquest període, els membres de les policies locals, han d'informar i advertir als presumptes infractors sobre l'abast i les conseqüències d'aquest incompliment.

D'altra banda, i amb la finalitat que els agents disposin d'informació clara, el document inclou les circumstàncies que s'han de fer constar en les actes per a reflectir els fets denunciats.

Aquests criteris seran fonamentals perquè els instructors puguin determinar la gradació correcta de la sanció aplicable, que podrà ser de 25 €, 50 € o un màxim de 100 € segons les circumstàncies.

Per tant, les actes que aixequin els policies locals a partir del 20 de juliol hauran d'incloure, a més del nom, adreça i DNI de la persona o persones denunciades, la concurrència, si escau, de les circumstàncies següents:

• El lloc on s'ha produït l'incompliment i les característiques d'aquest.
• El nombre de persones afectades per l'incompliment i les circumstàncies en què s'ha produït.
• La intencionalitat en la comissió de la infracció. A aquest efecte, s'ha de fer constar la resposta donada al requeriment, la persistència o no en la comissió de la infracció i l'eventual negativa al compliment de l'obligació, si escau.
• La reiteració o la reincidència en la comissió de la infracció, si se'n té constància.