LOGO CAIB
Contingut
12 maig 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

COVID-19: Els usuaris de les residències sense cap cas de la COVID-19 podran rebre una visita durant la fase 1 del desconfinamient NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: Els usuaris de les residències sense cap cas de la COVID-19 podran rebre una visita durant la fase 1 del desconfinamient

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha signat una resolució que permetrà que els usuaris dels centres residencials on no hi hagi cap cas actiu de la CoVID-19 puguin rebre una visita durant la fase 1 del pla a la transició cap a una nova normalitat. La visita serà d'una sola persona i per un temps màxim de 20 minuts.

Aquesta resolució, que es publicarà en el BOIB, dicta les instruccions en relació amb les visites als serveis socials de tipus residencial i els habitatges supervisats per a persones majors en situació de dependència, amb discapacitat o diagnòstic de salut mental durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19.

En l'acord del Consell de Govern del 16 de març es va establir la restricció absoluta de visites a les residències de persones majors, tant públiques com a privades, dins de les mesures d'especial protecció d'aquest col·lectiu. Ara, una vegada constatada la reducció de la propagació i contagi de la COVID-19 i passat a la fase 1 de desconfinamiento, la Conselleria considera que s'han de flexibilitzar algunes restriccions.

ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA
La resolució especifica que, en supòsits excepcionals i relacionats amb l'acompanyament al final de la vida, els directors dels centres, prèvia sol·licitud a l'autoritat competent, podran autoritzar visites a centres amb casos actius de la COVID-19 i el nombre de vegades que es consideri oportú.

Abans de totes les visites, s'hauran de prendre les següents mesures:

- Demanar als visitants si tenen simptomatologia compatible amb COVID-19. En cas que la persona presenti símptomes, no es permetrà la seva entrada.

- Prendre la temperatura a la persona que vol visitar el centre. Es recomana que es faci mitjançant un termòmetre làser per evitar el contacte. En cas que la persona present una temperatura corporal de 37,5 ºC o superior, no es permetrà la seva entrada.

- Portar un control estricte de les visites, amb l'objectiu de facilitar i agilitar el seguiment de contactes en cas de possibles contagis de la COVID-19. El control de visites ha de reflectir: Nom, cognoms i DNI del resident que rep la visita i nom, cognoms, DNI i telèfons de contacte del visitant.

- Donar formació tant a les persones residents en el centre com a les seves visites de les mesures de seguretat: distància entre persones ≥ 2 metres, rentat de mans i ús de màscara amb tècnica adequada per garantir una visita segura. 

- Proporcionar a les persones que realitzin la visita el material de protecció recomanat per la direcció general de Salut Pública.

Totes les visites hauran de ser supervisades per part del personal del centre i, sempre que sigui possible, es realitzaran en espais amplis i amb bona ventilació, que tinguin un apartat per a la neteja de mans i una galleda amb tapa i pedal per dipositar el material de seguretat, una vegada finalitzi la visita.

Només es permetran les visites a les habitacions de les persones residents en situacions excepcionals, per problemes de salut o prescripció mèdica. En cas que les visites es facin a l'habitació és imprescindible respectar les mateixes mesures de seguretat.

Afers Socials i Esports adverteix que aquestes instruccions són de caràcter general per a tots els centres i serveis, sempre que els consells insulars no dictin directrius pròpies.