LOGO CAIB
Contingut
7 abril 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

COVID-19: El Parlament ratifica per unanimitat el Decret llei de mesures urgents que agilitza la contractació pública davant l'emergència, garanteix l’ocupació a les empreses contractistes de la CAIB i els concerts socials i educatius i simplifica l’accés a prestacions socials NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Parlament ratifica per unanimitat el Decret llei de mesures urgents que agilitza la contractació pública davant l'emergència, garanteix l’ocupació a les empreses contractistes de la CAIB i els concerts socials i educatius i simplifica l’accés a prestacions socials

La consellera Rosario Sánchez destaca que la normativa permet agilitzar les compres de material sanitari i protegeix a més de 4.100 treballadors i treballadores, entre d’altres mesures

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears ha validat avui per unanimitat el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Aquesta normativa agilitza la contractació pública per donar resposta a les necessitats derivades de la crisi sanitària, garanteix l’ocupació i els salaris del personal de les empreses que presten serveis a l’Administració de la CAIB i els seus ens, simplifica els tràmits per a accedir a prestacions socials, garanteix el manteniment dels concerts socials i educatius i flexibilitza els terminis de les subvencions, entre d’altres mesures.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha defensat aquest decret llei de mesures urgents, aprovat pel Consell de Govern el passat 20 de març i ja en vigor, i ha destacat que l’actual situació extraordinària “obliga a tothom a adaptar-se de la manera més immediata i efectiva possible i això és el que fem amb aquest decret llei i altres normatives” que ha posat en marxa el Govern.

“Era fonamental adaptar l’Administració a les necessitats que exigeix la resposta a la crisi i aquest és l’objectiu principal d’aquest decret”, ha dit la consellera. A la cloenda de la seva intervenció, Rosario Sánchez ha destacat que “tota l’administració ha de ser i és al servei de l’atenció a aquesta emergència i a pal·liar les seves conseqüències socials i econòmiques”, i ha apel·lat a la “responsabilitat” i a la “unitat” davant aquesta crisi global.

Abans, ha repassat les principals mesures establertes a aquest decret llei. En primer lloc, ha destacat, el decret permet “agilitzar i facilitar les mesures necessàries per a contractar de manera més ràpida, per exemple les compres de material sanitari que el Govern està duent a terme tots aquests dies”.

Així mateix, el decret permet “garantir l’ocupació a les empreses contractistes de la CAIB, ja que és vital mantenir els llocs de feina, a tots els àmbits, juntament amb les mesures laborals i econòmiques adoptades en aquest sentit”. La consellera Sánchez també ha destacat que la norma serveix “per reforçar els serveis públics i garantir el manteniment dels concerts socials i educatius, entre d’altres mesures urgents”.

“És a dir, actuam per a què ningú quedi enrere, i per fer tot allò necessari a nivell intern per a què l’Administració doni resposta urgent a la crisi”, ha afegit la titular d’Hisenda i Relacions Exteriors, qui també ha incidit en la importància d’actuar “amb determinació per aportar solucions i respondre a les exigències que a tots ens ha imposat aquesta situació excepcional”.

En relació a les mesures adoptades pel Govern per garantir els salaris i els contractes del personal de les empreses contractistes que presten serveis i subministraments a l’Administració de la CAIB i els seus ens, Sánchez ha informat que “aix`ò permet protegir més de  750 empreses i més de 4.100 treballadors i treballadores per garantir els seus llocs de feina”, a la vegada que s’han pres altres mesures, com la línia extraordinària d’ajudes a través d’ISBA, per a injectar liquiditat a autònoms i petites i mitjanes empreses de les Balears.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors també ha destacat i agraït la feina conjunta de diverses conselleries en l’elaboració d’aquest decret llei, amb la participació de les conselleries d’Afers Socials i Esports, de Medi Ambient i Territori, i d'Educació, Universitat i Recerca.

En aquest sentit, ha destacat que el decret garanteix el manteniment dels concerts socials i educatius i que, a l’àmbit dels serveis socials, es simplifiquen els tràmits per accedir a prestacions socials, com la Renda Social Garantida, la Renda Mínima d’Inserció o les ajudes d’emergència municipals, per a les quals bastarà amb l’informe social dels facultatius pertinents.

A més, també s’amplia l’abast de la renda mínima d’inserció, de manera que el decret que regula aquesta prestació social gestionada pels consells serà aplicable a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència de la COVID-19 i de l’estat d’alarma.

Així mateix, ha continuat la consellera, “garantim el manteniment dels concerts educatius, en tota la seva extensió, perquè es pugui continuar amb l’activitat lectiva i l’atenció a l’alumnat malgrat aquestes condicions extraordinàries”. Igualment, ha dit, “garantim l’activitat de foment de l’administració amb una flexibilització dels procediments per evitar que la situació actual pugui suposar la pèrdua de les ajudes concedides”.

La consellera Sánchez també ha exposat que aquest decret “agilitza i simplifica les contractacions i els procediments administratius per atendre les necessitats derivades de l’emergència, com són les compres de material sanitari”, mitjançant una tramitació d’emergència, i que també s’incorporen mesures en matèria pressupostària per “ordenar i agilitzar els pagaments i el finançament de totes les actuacions que s’hagin de dur a terme”.

En matèria de subvencions, el decret llei possibilita la flexibilització dels terminis i estableix que l’òrgan que concedeix una subvenció pot donar les instruccions necessàries per evitar que la situació creada per la COVID-19 provoqui perjudicis greus en els interessos i drets dels beneficiaris, derivats de la impossibilitat de complir el termini per executar el projecte subvencionat, de manera que aquestes situacions no es considerin un incompliment, als efectes de reintegrament o pèrdua de la subvenció.

D’altra banda, també inclou una modificació legal per incorporar la infecció per COVID-19 a l’annex I del Decret 136/1996 d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris a les Balears. D’aquesta manera, es regula el transport dels residus sanitaris i se n’assegura una gestió correcta.