LOGO CAIB
Contingut
6 abril 2020Presidenta

COVID-19: El Govern i les entitats financeres coordinen el desplegament de la línia extraordinària GOIB-ISBA i les actuacions per garantir la concessió de finançament a empreses i autònoms en condicions favorables NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Govern i les entitats financeres coordinen el desplegament de la línia extraordinària GOIB-ISBA i les actuacions per garantir la concessió de finançament a empreses i autònoms en condicions favorables

El Govern de les Illes Balears i les principals entitats financeres s’han reunit avui al Consolat de Mar per coordinar les actuacions que s’estan duent a terme per tal de garantir la concessió de finançament a empreses i autònoms en condicions favorables, a través de la línia extraordinària d’ajudes a través de la societat de garantia recíproca ISBA SGR a les Balears i de la línia ICO al conjunt de l’Estat.

La reunió, encapçalada per la presidenta del Govern, Francina Armengol, s’ha mantingut per videoconferència i ha comptat amb la participació de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i la directora general del Tresor i Política Financera, Aina Galmés, i directius d’ISBA i de diverses entitats financeres a les Balears (CaixaBank, BBVA, Santander, Bankia, Banc de Sabadell, Colonya Caixa Pollença, Banca March, Cajamar, Bankinter, Abanca i Caixa d’Enginyers).

El Govern i les entitats han analitzat i han compartit informació respecte del funcionament i la demanda de les actuals línies de finançament per a fer front a l’impacte econòmic i social de la pandèmia. Així mateix, han coincidit en el paper clau del sector financer per no rompre la cadena de pagaments, i en la necessitat d’atendre les necessitats d’empreses i persones afectades en les millors condicions possibles, sense pràctiques comercials que puguin limitar l’accés al crèdit bancari.

En relació a les línies de finançament a través d’ISBA i de l’ICO que s’han posat en marxa, el Govern i les entitats financeres també han posat de manifest la seva possible ampliació i la seva territorialització per comunitats autònomes, tenint en compte en aquest sentit la singularitat de cada territori, la qual, en el cas de les Balears, marcada per l’impacte de l’actual situació en el sector turístic.

SOL·LICITUDS EN TRAMITACIÓ I APROVADES PER ISBA

Pel que fa al funcionament de la línia extraordinària de finançament del Govern i ISBA creada per fer front als efectes derivats de la COVID-19 a les Balears, la qual va ser ampliada divendres passat pel Consell de Govern per augmentar el finançament de 50 a 75 milions d’euros, actualment s’estan tramitant a ISBA més de 650 sol·licituds, per un import superior als 68 milions d’euros.

D’aquestes, per illes, a Mallorca corresponen 519 sol·licituds per un import de 52,7 milions, a Menorca 83 sol·licituds per un import de 9,4 milions d’euros, i a Eivissa i Formentera, 53 sol·licituds per un import de 6,1 milions d’euros.

De les sol·licituds en tramitació, ISBA ja ha aprovat les primeres operacions, més de 80 sol·licituds per un import de prop de 11 milions d’euros. En la distribució per illes, de les 82 operacions aprovades, el gruix correspon a Mallorca, amb 63 sol·licituds per import de 7,2 milions. A Menorca corresponen 8 per valor d’1,6 milions, i a Eivissa i Formentera, 11 operacions per import de 2,26 milions.

A la reunió de divendres passat, el Consell de Govern va aprovar l’ampliació de la línia extraordinària del Govern i ISBA per injectar liquiditat a autònoms i petites i mitjanes empreses amb activitat a les Balears, de manera que el finançament que es posa a l’abast augmenta de 50 milions d’euros inicials a 75 milions.

Aquesta línia extraordinària, ampliable en funció de les necessitats i la demanda, tal com es va establir quan es va posar en marxa, s’adreça a autònoms i pimes, empreses de fins a un màxim de 250 treballadors i amb un volum de facturació inferior a 50 milions, que tenguin activitat a les Balears i formalitzin operacions de liquiditat per mitigar els efectes de la pandèmia i de l’estat d’alarma.

El finançament bancari que facilita aquesta línia extraordinària permet obtenir liquiditat a les persones o empreses beneficiàries en unes condicions molt avantatjoses, segons les quals les operacions queden avalades en un cent per cent i el Govern cobreix totalment el pagament dels interessos i també la comissió de l’aval. La quantia màxima de les operacions és de fins a 300.000 € per beneficiari.

Juntament amb aquesta línia extraordinària, el Govern i ISBA mantenen operatives les dues línies ordinàries per a 2020: la línia GOIB-ISBA per a pimes i autònoms, la qual posa a l’abast un finançament de 40 milions, per a liquiditat i inversions, i la línia específica adreçada al sector industrial a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb un finançament de 10 milions per a inversions.