LOGO CAIB
Contingut
20 març 2020Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: EL SERVEI DE SALUT INVERTIRÀ 1,8 MILIONS D’EUROS A REFORMAR LA UNITAT D’ESTADA LLARGA DE L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL SERVEI DE SALUT INVERTIRÀ 1,8 MILIONS D’EUROS A REFORMAR LA UNITAT D’ESTADA LLARGA DE L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC

\Salut té previst invertir quatre milions d’euros a reformar l’Hospital Psiquiàtric
\Les obres del centre van ser declarades d’interès autonòmic el mes de febrer


El Consell de Govern ha acordat autoritzar la contractació de les obres de reforma de la Unitat d’Estada Llarga (edifici Alfàbia) de l’Hospital Psiquiàtric per un valor estimat
d’1,8 milions d’euros. Segons el programa de necessitats elaborat per l’Hospital Universitari Son Espases, cal reformar l’edifici per destinar la planta baixa a fer les funcions d'hospital de dia per a persones amb trastorns de personalitat, i un edifici annex on ubicar maquinària. Tot plegat té la voluntat de millorar la qualitat assistencial als pacients i l'entorn laboral dels professionals. Actualment, aquest edifici d’ús residencial té una capacitat per a vint-i-quatre persones amb greus trastorns mentals, les quals duen a terme diverses activitats.

Així mateix, el mes de febrer, el Consell de Govern va declarar com a inversió d’interès autonòmic les intervencions previstes a l’Hospital Psiquiàtric. Això permet agilitzar els tràmits administratius i dur a terme amb celeritat les obres de reforma i modernització que requereix aquesta infraestructura, que suposaran una inversió global de quatre milions d’euros. Cal recordar que les instal·lacions de l’Hospital Psiquiàtric pateixen un envelliment estructural, atès que alguns dels edificis van ser construïts a començaments del segle XX. Per això, el Servei de Salut de les Illes Balears va iniciar els tràmits per emprendre diverses intervencions de millora de les instal·lacions.

Projecte de reforma integral de l’Hospital Psiquiàtric
El projecte de reforma integral de l’Hospital Psiquiàtric suposa reformar les unitats Lluerna i Alfàbia i adaptar l’edifici que alberga el recinte psicogeriàtric. Tot això requereix una inversió de quatre milions d’euros per adaptar-lo a les noves necessitats d’assistència a la població amb problemes de salut mental.

Aquestes reformes s’emmarquen en el Pla Estratègic de Salut Mental per avançar cap a un model en què els pacients estiguin més integrats i per lluitar contra l’estigma que pateixen. Això implica reordenar els espais i crear nous recursos específics. En aquest sentit, la Conselleria de Salut i Consum s’ha compromès a donar resposta a les necessitats, amb la participació de professionals, gestors de serveis sanitaris i associacions de pacients i familiars. L’estratègia comprèn les accions següents:

– Incrementar progressivament els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat (atenció domiciliària, unitats comunitàries de rehabilitació, centres de dia, habitatges tutelats i recursos d’integració).
– Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en matèria de salut mental a totes les Illes.
– Elaborar i aplicar un pla d’atenció comunitària de caràcter polivalent i preventiu destinat a fomentar l’autonomia de les persones.
– Millorar l’organització i l’atenció a les drogodependències.
– Potenciar els serveis d’atenció en l’àmbit infantojuvenil.
– Promoure la salut i la prevenció de les malalties mentals.