LOGO CAIB
Contingut
17 març 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19: Balears demana mesures específiques sobre les PBAU i les pràctiques de Formació Professional per evitar perjudicis a l'alumnat pel COVID-19 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: Balears demana mesures específiques sobre les PBAU i les pràctiques de Formació Professional per evitar perjudicis a l'alumnat pel COVID-19

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les comunitats autònomes estan coordinant les mesures a adoptar per donar resposta a les implicacions educatives derivades del COVID-19.

Avui ha tengut lloc la reunió de la Comissió General de la Conferència d’Educació a través de videoconferència. Aquesta Comissió està integrada per representants de les conselleries d’Educació de tot l’Estat i ha estat presidida pel secretari d’Estat d’Educació, Alejandro Tiana. Per part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca han participat a la reunió els directors generals de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el de Formació Professsional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i el de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons.

Un dels aspectes que s’han tractat a la reunió ha estat la possibilitat de modificació de les dates de realització de la Prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU). En aquest punt també han participat membres de la Comissió Delegada de la Conferència General de Política Universitària.

Des del Ministeri s’ha deixat clar que no es suprimirà la PBAU i que l’objectiu és treballar per a evitar perjudicis a l'alumnat.

Antoni Morante ha explicat que “des de Balears, com a la resta de les comunitats autònomes, existeix una preocupació especial per l’alumnat de segon de batxillerat ja que serà el que s’haurà d’enfrontar a la PBAU. En el cas de Balears enguany hi ha matriculats a 2n de batxillerat un total de 5.684 alumnes”. Per la seva banda, Josep Lluis Pons ha explicat que "s'ha d'enviar un missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa, estam treballant diferents alternatives per adaptar les proves a la nova situació generada per el COVID-19 i per garantir els principis d'igualtat i justícia a tots els estudiants en relació en aquestes proves".

Totes les comunitats autònomes han estat d’acord en que es considera precipitat prendre ara decisions però en funció de l’evolució de la situació es valoren diverses possibilitats com l’endarreriment de les proves, l’adaptació dels temaris i proves i la modificació del calendari lectiu de 2n de batxillerat. Des del Ministeri també s’ha establert una línia de coordinació amb les universitats per preveure els efectes que totes aquestes mesures podrien tenir en el curs universitari.  S’ha decidit que es mantindran més reunions amb la idea que en les properes setmanes i segons com evolucioni la situació es prenguin les decisions necessàries.

Per altra banda, a la reunió de la comissió també s’ha tractat  els efectes del COVID-19 en les pràctiques d’alumnat d’FP a centres de treball i en les de l’alumnat d’FP dual. Actualment aquestes pràctiques estan suspeses i ara s’ha d’estudiar com garantir que aquest alumnat les pugui fer més endavant. Antoni Baos ha manifestat  que “és prioritari oferir un missatge de tranquil·litat i de coordinació per a que cap alumne perdi la oportunitat d’acabar el curs”. En aquest sentit, Baos ha explicat que “des de Balears estam d’acord en flexibilitzar la durada dels mòduls de formació en centres de treball i del calendari per a fer-ho possible. De fet, nosaltres ja hem suspès totes les pràctiques d’FP de l’alumnat”.

Finalment, Balears, acollint-se a la possibilitat que ha oferit el Ministeri de fer opcionals les avaluacions de final d'etapa (6e EP i 4t ESO) ha decidit que no es duran a terme, “de la mateixa manera que ja hem decidit que suspendrem les avaluacions diagnòstiques pròpies que havíem previst, que s’havien de fer a segon d’ESO” ha explicat Antoni Morante.

Des del Ministeri s’ha volgut deixar clar que el sistema educatiu no ha tancat ja que s’està oferint atenció educativa per altres mitjans.

Totes aquestes qüestions hauran de ser tractades a la Conferència d’Educació amb els consellers d’Educació de tot l’Estat que es convocarà pròximament.