LOGO CAIB
11 d’octubre 2019 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Consell de Govern: APROVADA UNA LÍNIA D’AJUTS PER AL PERSONAL AFECTAT PER LA FALLIDA DE THOMAS COOK CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA UNA LÍNIA D’AJUTS PER AL PERSONAL AFECTAT PER LA FALLIDA DE THOMAS COOK

\ Cada persona afectada que no cobri ni prestació ni salari podrà sol·licitar al SOIB un ajut de 500 € mensuals durant un màxim de quatre mesos
\ El Govern de les Illes Balears destinarà a aquesta mesura, en total, 2,5 milions d’euros, una quantitat que podria ampliar-se en cas que fos necessari


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat una línia d’ajuts per al personal de les empreses de Thomas Cook que s’ha vist afectat per la fallida del majorista de viatges.

D’aquesta manera, totes les persones que feien feina per a Thomas Cook i que, amb la declaració del concurs de creditors, s’han trobat sense cobrar les nòmines i sense opció legal d’accedir a la prestació per desocupació podran sol·licitar un ajut de 500 € mensuals durant, com a màxim, quatre mesos, tal com es va acordar amb els agents econòmics i socials de les Illes Balears, per fer front a la fallida de Thomas Cook.

Per poder rebre la subvenció, aquestes persones han de complir requisits tals com estar inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació, subscriure un itinerari personal d’inserció i complir-lo, i ser residents a les Illes Balears.

La convocatòria d’ajuts té un crèdit assignat de 2,5 milions d’euros i es finançarà amb fons de la Conferència Sectorial. A més, la convocatòria preveu que, sempre que pressupostàriament sigui possible, l’import es pugui augmentar sense haver d’obrir de nou el termini per presentar sol·licituds.

Aquesta és una de les mesures orientades a pal·liar l’impacte que la caiguda de Thomas Cook ha tingut per als centenars de treballadors de l’operador turístic a les Illes Balears.

Amb la línia d’ajuts aprovada avui es desplega el decret llei que es va aprovar la setmana passada, que preveia una convocatòria d’ajuts de caràcter immediat.

Per mitjà d’una ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, s’estableixen les bases i els terminis per poder sol·licitar aquests ajuts, que abasten tot el territori de les Illes Balears i que inclouen tots els centres de treball de Thomas Cook a l’arxipèlag, així com les empreses que pertanyen al mateix grup.