LOGO CAIB
Contingut
5 setembre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 49 % NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 49 %

Sis de les 10 Unitats de Demanda es troben en escenari de prealerta de sequera

L’estat de les reserves hídriques a les Illes Balears, el mes d’agost, ha caigut dos punts respecte del mes anterior i s’ha situat en el 49 % de mitjana. El descens es registra a tres de les quatre illes: així, Mallorca passa del 51 % al 50 %; Menorca, del 55 % al 51 %; Eivissa, del 45 % al 40 %. Finalment, Formentera, queda al 46 %. En l’àmbit general, la situació és pitjor que fa un any quan les reserves hídriques de les illes es trobaven, de mitjana, al 52%.

De les deu unitats de demanda (UD) que hi ha a les Illes Balears, cinc (UD Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Sud i Eivissa) entren aquest mes en escenari de prealerta de sequera. Cal recordar que la UD Tramuntana Nord ja va entrar en aquest escenari el mes de juliol. Això vol dir que, tal com estipula el Decret 54/2017 pel qual s’aprova el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears, cal començar a prendre una sèrie de mesures de gestió als municipis que integren aquests sis UD.

Atès que setembre sol ser un mes relativament humit i que les extraccions disminuiran és de suposar que la situació a final de mes sigui millor que l’actual, tot i que l’escenari no variarà.

En conseqüència, el mes de setembre hi seguirà havent 6 UD en l’escenari de Prealerta i no en sortiran, almanco, fins el mes de novembre ja que per canviar d’escenari és necessari tres mesos seguits en situació de normalitat.