LOGO CAIB
Contingut
3 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL GOVERN PRESENTA EL MAJOR CONJUNT DE MESURES SOCIOLABORALS, AMB UN PRESSUPOST GLOBAL DE 34,1 MILIONS, QUE BENEFICIARÀ 6.200 PERSONES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN PRESENTA EL MAJOR CONJUNT DE MESURES SOCIOLABORALS, AMB UN PRESSUPOST GLOBAL DE 34,1 MILIONS, QUE BENEFICIARÀ 6.200 PERSONES

\ L’executiu autonòmic destinarà 18,3 milions d’euros a persones en situació d’atur de llarga durada i a dones víctimes de violència masclista.
\ El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) gestionarà 16 milions d’euros per a diversos programes de formació i ocupació, i per a la formació dual.

Avui el Consell de Govern ha aprovat un conjunt de mesures que executarà el SOIB i que superen els 34,1 milions d’euros, adreçats a donar resposta a les necessitats formatives i a la inserció laboral per a diferents col·lectius en situació d’atur. En aquest sentit, destaquen els 18,3 milions adreçats a contractació pública, en especial per a persones en atur de més de 45 anys i dones víctimes de violència masclista.

En un segon bloc de 16 milions d’euros, s’han aprovat mesures per impulsar la formació per a persones desocupades amb diferents programes i la formació dual.

En total, el conjunt de mesures pretén donar resposta a les necessitats formatives i d’ocupabilitat de la població aturada que presenta més dificultats pel que fa a la inserció laboral.