LOGO CAIB
Contingut
21 febrer 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern acorda amb els sectors de taxis i VTC la regulació de l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern acorda amb els sectors de taxis i VTC la regulació de l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor

Els VTC s'han de contractar amb antel·lació prèvia de 30 minuts, reduïble a 15 si així ho decideixen ajuntaments o consells

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, juntament amb el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, i representants del sector del taxi i VTC (vehicles de lloguer amb conductor) han anunciat avui l’aprovació de la regulació de l’activitat dels VTC amb el consens de totes les partes.
 
La previsió és que el decret llei consensuat sigui aprovat en el consell de govern de demà divendres.
 
Per acord de totes les parts, s’han establert les condicions del servei i s’ha acceptat que els serveis de les VTC estaran sempre condicionats a una contractació prèvia, que es fixa en un mínim de 30 minuts abans.
 
S’inclou la possibilitat què els ajuntaments i els consells insulars puguin reduir aquest temps de contractació prèvia fins als 15 minuts.
 
En la regulació, s’estableix també que els conductors d’ VTC no poden circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei.
 
Les VTC han de dur la documentació acreditativa de la contractació i si aquesta ha estat telemàtica, també caldrà acreditar dita contractació a través de l’aplicació o document digital corresponent.
 
Queda també prohibida la captació de clientela fora de les oficines o dels locals de l’empresa.
 
En la regulació –en aplicació del real decret estatal aprovat el mes de setembre- s’estableix que les VTC autoritzades en l’actualitat poden seguir operant fins a 2023 com a servei urbà i interurbà, amb les condicions que ara es fixen.
 
A partir d’aquesta data, els ajuntaments podran establir una normativa pròpia per a l’activitat de vehicles de lloguer amb conductor i si no ho fan regirà el que queda establert en aquest decret.
 
El decret llei determina també que les empreses que vulguin fer mediació i comercialització dels serveis de transport amb vehicles de fins a 9 places (inclou taxis i VTC) han de tenir autorització com a empreses de transports.