LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL METGE MIGUEL GASCÓN SERÀ EL DEFENSOR DELS USUARIS DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL METGE MIGUEL GASCÓN SERÀ EL DEFENSOR DELS USUARIS DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE LES ILLES BALEARS

\ L’uròleg ha desenvolupat la seva trajectòria professional a l’Hospital Mateu Orfila
\ Va ser diputat al Parlament de les Illes Balears i conseller al Consell Insular de Menorca
 
El Consell de Govern ha aprovat el decret pel qual es nomena el metge Miguel Gascón Mir defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Gascón va desenvolupar bona part de la seva trajectòria professional a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, i ha compaginat la tasca assistencial amb l’activitat política.
 
Nascut el 1950, Gascón es va llicenciar en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1975 i, posteriorment, es va especialitzar en urologia, via MIR, a l’Hospital de Bellvitge.
 
Després d’exercir com a metge especialista en urologia a Barcelona, va obtenir, per concurs oposició, la plaça de cap de la Secció d’Urologia de l’Hospital Verge del Toro, lloc que va ocupar entre 1980 i 2007. Durant aquest període també va ser director de l’hospital (1983-1986).
 
El 2007, per concurs de mèrits, va ser nomenat cap del Servei d’Urologia del mateix centre hospitalari, funció que va desenvolupar fins al 2015, quan es va jubilar. Gascón va exercir en l’àmbit de la sanitat privada fins al 2016.
 
Durant la seva trajectòria, el metge ha compaginat la seva activitat hospitalària amb la política. Així, per exemple, va ser diputat al Parlament de les Illes Balears entre 1995 i 2009, i conseller al Consell Insular de Menorca entre 1995 i 2003.
 
Cal recordar que la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, crea la figura del defensor dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, com a òrgan encarregat de la defensa dels drets dels ciutadans en la seva relació amb l’Administració sanitària pública.
 
Aquesta Llei estableix que el defensor queda adscrit a la conselleria competent en matèria sanitària i ha de ser designat pel Consell de Govern, oït el Consell de Salut de les Illes Balears. El defensor ha de ser triat entre juristes de competència reconeguda o professionals amb experiència a l’Administració sanitària i la designació és per un període de cinc anys.