LOGO CAIB
Contingut
31 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern invertirà 25,5 milions d’euros per restituir el domini públic hidràulic dels torrents de la península d’Artà i Sant Llorenç NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern invertirà 25,5 milions d’euros per restituir el domini públic hidràulic dels torrents de la península d’Artà i Sant Llorenç

Les tasques de recuperació s’iniciaran la propera setmana
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha ordenat la contractació de les obres d’emergència per a la recuperació de la funcionalitat dels torrents i restauració de les zones afectades per les inundacions i desbordaments del 9 d’octubre al Llevant de Mallorca per un import de 25,5 milions d’euros. Les obres s’iniciaran la propera setmana i consistiran en la neteja dels torrents, la restauració de la capacitat de drenatge de les lleres i zones limítrofes, la demolició de murs i estructures que hagin quedat descalçades o en situació precària i la retirada de possibles focus contaminants

Fins el moment la direcció general de Recursos Hídrics ha fet tasques de neteja dels punts més crítics de les lleres amb l’Institut Balear de la Natura i les empreses Amer i TRAGSA. També ha duit a terme visites de camp per a fer una primera avaluació dels danys així com recavar tota la informació possible sobre l’estat de la zona afectada.  

Aquesta zona correspon a les conques dels torrents compresos entre els torrents de Ca na Borges i Ca n’Amer, els quals tenen una longitud aproximada de 185 km, dels quals s’estima que un centenar es troben afectats. Les intenses pluges varen provocar trencaments de murs i obres de fàbrica, arrossegaments de vegetació i restes d’obres a les lleres, aterraments generalitzats, així com danys considerables en els terrenys propers a les lleres, que han implicat una reducció important de la capacitat de drenatge de la xarxa de torrents, la qual cosa comporta un risc per a les persones. També hi ha un augment dels riscos d’incendis i de contaminació de les aigües per acumulació de restes vegetals i residus a la llera i zones afectades.
 
A més a més, per tal de controlar, dirigir i valorar els treballs al ritme que és necessari per minimitzar els riscos, es contractaran també els serveis complementaris d’assistència tècnica. Aquests donaran suport tècnic de vigilància i control d’obres, anàlisi hidrològica i hidràulica de les seccions en cada tram de cada llera, seguiment mediambiental, coordinació de seguretat i salut i redacció dels documents tècnics descriptius i justificatius dels treballs que s’hi hagin de fer.

Totes aquestes actuacions s'han dividit en 9 lots que seran duits a terme per les empreses Melchor Mascaró, S.A, Vías y Obras Públicas, S.A, Amer e Hijos, S.A, Construccions, Excavacions i Alfalts, S.A, ELSAMEX, SAU, Matías Arrom Bibiloni, Garau Ingenieros, SLU, Grusamar Ingenieria y Consulting, SLU i TRAGSATEC, S.A