LOGO CAIB
19 d’octubre 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA NOVA OFICINA DEL SOIB A EIVISSA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA NOVA OFICINA DEL SOIB A EIVISSA

\ El projecte inclou la reforma integral i el subministrament de mobiliari, amb una inversió prevista de 654.028 euros
\ Es preveu que les obres de reforma tinguin un període d’execució d’aproximadament 4 mesos des de l’acta positiva de replanteig

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè dugui a terme la tramitació de l’adjudicació del contracte d’obres per a condicionar la nova oficina del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) a la ciutat d'Eivissa, així com per disposar de la inversió necessària per sufragar les despeses del contracte, les quals ascendeixen a 654.028 euros.

El contracte per remodelar l’oficina situada al carrer Canàries consta de dos lots. Un d'ells comprèn la reforma integral del local, mentre que l'altre inclou el subministrament de mobiliari. Es preveu que les obres tinguin un període d’execució d’aproximadament 4 mesos, comptats des de l’acta positiva de replanteig.

El projecte de condicionament del local per a l’oficina del SOIB a Eivissa compta amb la col·laboració tècnica de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Govern, la qual també durà a terme la direcció facultativa.

Aquest projecte es finança a partir d’una subvenció del Ministeri de Treball aprovada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, destinada a la renovació d’instal·lacions i equipaments d’oficines d’ocupació amb personal del Servei Públic d’Ocupació Estatal.