LOGO CAIB
Contingut
4 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

El conseller Negueruela presenta a Menorca el Pla de retorn del talent de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

El conseller Negueruela presenta a Menorca el Pla de retorn del talent de les Illes Balears

A la presentació l’han acompanyat la presidenta del Consell de Menorca, el conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell de Menorca i el director del SOIB
El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha presentat avui en roda de premsa el Pla de retorn del talent de les Illes Balears (2018-2022). La presentació ha tingut lloc al Consell de Menorca i el conseller ha estat acompanyat per la presidenta de la institució insular, Susana Mora; el conseller d’Ocupació, Miquel Company i el director del SOIB, Pere Torrens.
Durant la roda de premsa, Negueruela ha destacat que es tracta d’un Pla adreçat a impulsar el retorn dels joves amb estudis superiors que es varen traslladar a un altre país com a conseqüència de la crisi econòmica, i que ara disposen de mecanismes per a tornar a la Comunitat.

Prop de 500 persones seran beneficiàries del Pla, que tindrà una vigència de 5 anys i que compta amb un pressupost de 2,1 milions d’euros. Inclou subvencions per a la contractació indefinida i l’emprenedoria, a més d’ajudes de fins a 3.000 euros per a sufragar les despeses del trasllat. Una vegada es publiqui la convocatòria del Pla, els ajuts tindran caràcter retroactiu fins al setembre d’enguany.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvoluparà aquest Pla a través de les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral i d’Ocupació i Economia, a més del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). D’aquesta manera es vol oferir tot el suport institucional perquè els joves emigrats per falta d’expectatives laborals des de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles.

Passaport de tornada
El Pla es composa de tres tipus de subvencions. El primer tipus d’ajut és el “Passaport de tornada” i ofereix la possibilitat de sol·licitar ajuts de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma. Els beneficiaris hauran de tenir menys de 40 anys, estar residint a l’estranger en el moment de sol·licitar la subvenció, comptar amb titulació universitària, de cicles formatius o de certificats de professionalitat del nivell 3 obtinguda en centres de formació de la CAIB, així com haver nascut o haver estat empadronat a les Illes Balears els darrers 5 anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

Ajuts a la contractació
En segon lloc, se subvenciona amb un import de fins a 14.000 euros les empreses que contractin joves participants en el Pla  de Retorn del Talent de les Illes Balears. Com a condició, l’empresa contractant no ha d’haver realitzat acomiadaments per causes objectives o disciplinàries en els anteriors 6 mesos i rebrà l’ajut si es compromet a formalitzar una contractació indefinida que suposi un increment net del treball estable a l’empresa.

Ajuts a l’emprenedoria
Finalment, es preveuen subvencions per a aquells emigrants amb perfil emprenedor que comptin amb un pla d’empresa i vulguin establir-se per compte propi a les Illes Balears. En aquests casos, els ajuts podrien augmentar fins als 9.000 euros i els paràmetres de l’activitat no han de superar els d’una microempresa.

Assessorament, acompanyament i intermediació
El Pla de Retorn del Talent compta amb un ventall de serveis gratuïts d’assessorament, acompanyament i intermediació, per facilitar l’aprofitament dels ajuts. En aquest sentit es posa en marxa una plataforma digital com a eina centralitzadora de gestió i com a lloc d’informació, continguts i serveis per a candidats i empreses participants en el programa.
Les persones amb voluntat de retorn tindran al seu abast un assessorament personalitzat, acompanyament i intermediació amb les empreses interessades en el programa. Així mateix, per mitjà de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) els joves interessats rebran orientació per desenvolupar un projecte d’autoocupació a través del disseny d’un pla d’empresa.

Assessories per webcam
Per concretar el retorn, les persones interessades s’hauran de registrar a la plataforma digital, com a empresa o com a resident a l’estranger que vol tornar per, d’aquesta manera, accedir al servei de mediació. Posteriorment, en un termini menor a 48 hores, s’assignarà a l’usuari un mediador que l’acompanyarà durant el procés.

Les assessories es faran per via telefònica i mitjançant webcam, en horaris adaptats d’acord amb les diferents zones horàries. L’acompanyament és personalitzat per mitjà d’entrevistes individuals, diagnòstic ocupacional, assessoria per a l’emprenedoria, pla individualitzat i informació sobre els ajuts disponibles.

El servei d’intermediació s’encarregarà de dur a terme tasques de prospecció empresarial a fi d’explorar les millors possibilitats i durà a terme les tasques de mediació entre l’empresa i l’usuari.

Les persones que hi estiguin interessades poden obtenir més informació al portal següent: https://baleares.volvemos.org/ca