LOGO CAIB
Contingut
12 gener 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

El Servei de Salut ha obert 73 llits i ha contractat més d'un centenar de professionals davant l'increment de la pressió a les urgències NNota Informativa

Foto de noticia

El Servei de Salut ha obert 73 llits i ha contractat més d'un centenar de professionals davant l'increment de la pressió a les urgències

Durant els darrers set dies s’han atès un total de 27.217 urgències als hospitals públics i atenció primària
El servei del 061 Salut Respon ha atès 446 consultes telefòniques
 
El Servei de Salut està en contacte diari amb els hospitals públics i els serveis d’urgències d’atenció primària per fer el seguiment de les necessitats assistencials de la població. En aquest sentit, està previst habilitar espais adequats d’observació als centres hospitalaris per a l’atenció dels pacients i s’estan mobilitzant més recursos per tal de donar resposta a l’increment de la pressió als serveis d’urgències, que és un fet habitual en aquesta època de l’any.  

En aquest sentit, en els darrers set dies s’han registrat 27.217 urgències: 8.819 als hospitals públics i 18.398 als serveis d’urgències d’atenció primària. Del total d’urgències dels hospitals, 1.223 han requerit d’ingrés, el que suposa un 13,8 % del total.

Fins ara s’han obert a l’Hospital Universitari Son Espases 27 llits d’hospitalització i 8 de la Unitat d’Hospitalització a Domicili; i a l’Hospital Son Llàtzer, s’han obert 38 llits. També s’han contractat més de cent professionals per adaptar els dispositius assistencials a les necessitats de la població. Concretament: 43 a l’Hospital Universitari Son Espases (2 facultatius, 19 professionals d’infermeria, 17 auxiliars i 5 zeladors);  50 a l’Hospital Son Llàtzer (25 infermeres, 23 auxiliars d’infermeria i 2 zeladors) i s’han reforçat els Equips d’Atenció Primària de Mallorca amb un equip de metge, infermeria i conductor per a l’atenció a domicili a cada un dels tres SUAPS de Palma (Escola Graduada, s’Escorxador, Son Pisà). A Menorca s’han reforçat els equips de primària amb tres facultatius i una infermera a medicina interna de l’Hospital Mateu Orfila. A Eivissa i Formentera, la situació no ha fet necessari de moment reforçar els equips, tot i que es preveu la contractació d‘un metge i una infermera a partir de l’1 de febrer.

L’augment de l’activitat a les urgències és conseqüència de la detecció d’una alta incidència de diferents patologies respiratòries, entre les quals es troba el grip. La darrera taxa de grip registrada a les Illes Balears és de 95,64 casos per cada 100.000 habitants. Suposa un lleuger augment respecte a la taxa registrada la setmana anterior, amb 81,18 casos.
És important destacar que els ciutadans disposen del servei d’informació 061 Salut Respon per qualsevol consulta que vulguin fer. Aquest servei ha registrat en la darrera setmana un total de 446 consultes telefòniques, amb una concentració de 150 aproximadament durant el darrer cap de setmana. Els motius més freqüents han estat consultes sobre fàrmacs, seguit de febre en adults, febre en menors, dificultats respiratòries i altres consultes.

És important recordar a la població que davant una urgència lleu (catarro, otitis, etc…) acudeixi als serveis d'urgència dels centres de salut, deixant així les urgències dels hospitals per als casos més greus. Des d’Atenció Primària i els dipositius del 061 també es potencia el control i seguiment de pacients crònics. Els pacients que arriben als serveis d’urgències són majoritàriament crònics i d’edat avançada, descompensats per alguna patologia, cosa que es tradueix en més necessitat d’hospitalització.
Estan creats, a més, uns comitès de seguiment coordinats pel Servei de Salut, que estan en contacte diari amb els hospitals, atenció primària i el SAMU-061 per tal de  fer les avaluacions i ajustar les necessitats en funció de com evolucioni la demanda.Aquesta és la situació actual: 

Hospital Universitari Son Espases:
S’han obert 27 llits d’hospitalització: 12 llits a la primera planta de l’Hospital Verge de la Salut i quinze més a la planta 0F de Son Espases.
La Unitat d’Hospitalització a Domicili ha augmentat la seva capacitat fins a vint-i-cinc llits, vuit més dels habituals.
L’ampliació d’aquests recursos ha suposat la contractació de quaranta-tres professionals: dinou infermeres, disset auxiliars d’infermeria, dos facultatius i cinc zeladors.
En aquests moments, Son Espases té oberts tots els llits d’hospitalització, i també les places d’hospitalització a domicili.

Hospital Son Llàtzer:
Des de mitjans de desembre s’han obert 36 llits d’hospitalització i 2  llits de la Unitat de Cures Intensives. Actualment, el 100% dels llits del centre hospitalari estan oberts. L’ampliació d’aquests recursos ha suposat la contractació de 25 infermeres, 23 auxiliars d’infermeria i dos zeladors.

Hospital Comarcal d’Inca:
L’Hospital Comarcal d’Inca treballa intensament en el redisseny del procés assistencial per tal de reduir els temps d’atenció al pacient i la millora de tots els fluxos interns o de relació amb Atenció Primària.

Hospital de Manacor:
Totes les unitats estan obertes. La contractació de personal està ajustada a les necessitats i a l’espai disponible. El Servei de Salut desenvolupa actualment  un pla director per adequar el nou hospital de Manacor a les necessitats de la població.
S’han contractat llits d'hospitalització a l’Hospital de Llevant per a ingressos de pacients amb patologies mèdiques, per si es produeix un increment important de la demanda assistencial.

Atenció Primària de Mallorca:
A la zona de Palma es contracta un equip de domicilis amb metge, infermer i conductor en horari de 9h a 21h els dissabtes, diumenges i festius de gener i febrer, que treballarà amb els altres 3 equips de domicilis ja existents en els 3 SUAP de Palma. Són els encarregats de realitzar l'assistència als domicilis dels pacients que demanen assistència tant al 061 com als propis centres de la zona de Palma. En concret, al SUAP Son Pisà es posarà reforç de metge i infermera els caps de setmana i festius de 12 hores diürn .
Al SUAP Escorxador es posarà reforç de metge i infermera els caps de setmana i festius de 12 hores diürn .
Al SUAP Escola Graduada es posarà reforç de metge i infermera els caps de setmana i festius de 12 hores diürn.
 
Àrea de Salut de Menorca:
L’Àrea de Salut de Menorca ha reforçat amb tres facultatiu els serveis d’urgència d’Atenció Primària i els Punts d’Atenció Continuada (Ciutadella, Alaior i Dalt Sant Joan).

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera:
- La pressió assistencial és baixa, per tant no hi ha signes de col·lapse.
Com  a mesura addicional davant saturació es realitzarà el següent:
- Desdoblament de les plantes de Medicina Interna
- Contractar a partir de l'1 de febrer 1 metge i una infermera més per augmentar a 30 llits la Unitat d'Hospitalització domiciliària i poder descongestionar l'hospitalària.
Paral·lelament, els serveis d’urgències de tots els hospitals mantenen permanentment contacte i una coordinació màxima amb l’Hospital Verge de la Salut, l’Hospital General, l’Hospital Joan March, l’Hospital Sant Joan de Déu, i l’Hospital Creu Roja per derivar-hi pacients que siguin tributaris d’ingressar en algun d’aquests centres. A més, s’han signat sengles contractes amb la Policlínica Miramar, Quirón Palmaplanas i Clínica del Rosario per a la derivació de pacients.