LOGO CAIB
16 de maig de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

El director general de Política Industrial es reuneix amb CAEB per impulsar accions adreçades al sector industrial NNota Informativa

El director general de Política Industrial es reuneix amb CAEB per impulsar accions adreçades al sector industrial


El director general de Política Industrial, Manuel Porras, ha mantingut avui una reunió amb Jaume Fornés, president de la Comissió d’Indústria i Transports de la CAEB, per a debatre aspectes i línies d’actuació que impulsaran el sector industrial a les Illes Balears.

En aquest sentit, la Conselleria està treballant en tres línies de feina que s’inclouran en el proper Pla Industrial de les Illes Balears. Els eixos d’actuació principals seran la internacionalització, la modernització tecnològica i la millora del capital humà com a via per a incrementar la productivitat i competitivitat del teixit empresarial de la Comunitat.

En aquests moments, mentre la primera Llei d’Indústria de les Illes Balears està en un avançat estat de tramitació parlamentària, el Pla Industrial continua amb el procés de desenvolupament i consens amb els diversos sectors i es preveu que es pugui presentar en els pròxims mesos.