LOGO CAIB
Contingut
18 novembre 2015| <9ªL> Presidenta

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anuncia una inversió de 5 milions d'euros en la reconversió de l’antic hospital Can Misses NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anuncia una inversió de 5 milions d'euros en la reconversió de l’antic hospital Can Misses

L’edifici serà habilitat com a centre sociosanitari, disposarà d’una residència per a pacients de Formentera i acollirà el nou centre de salut Can Misses
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat l’Hospital Can Misses d’Eivissa acompanyada de la consellera de Salut, Patricia Gómez, del gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Josep Balanzat, i de la sotsdirectora assistencial del Servei de Salut, Rosa Duro.
 
La presidenta, que ha recorregut les àrees de laboratori, hemodiàlisi i l’hospital de dia per conèixer l’activitat que duen a terme els professionals del centre, ha presentat algunes de les millores previstes per reforçar l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i per millorar l’atenció sociosanitària a les illes.
 
Armengol ha explicat que una de les prioritats del Govern és "millorar l’atenció a la població amb malalties cròniques en entorns comunitaris i en hospitals sociosanitaris, i, d’aquesta manera, oferir una assistència més adequada i de més qualitat als pacients".
 
En aquest sentit, Armengol ha anunciat "la reconversió de l’antic hospital Can Misses en centre sociosanitari". Disposarà d’una àrea d’hospitalització de mitjana i llarga estada amb més de trenta llits. També amb àrees específiques per a aquest tipus de pacients, com un gimnàs de rehabilitació.
 
D’altra banda, l’edifici disposarà d’una residència per a pacients i familiars de Formentera que s’han de traslladar a l’Hospital Can Misses per rebre tractament. També hi haurà un allotjament per a professionals que s’incorporin a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera o que hi facin substitucions.
 
L’antic Can Misses tindrà també espai per a les associacions de pacients de les Pitiüses, atès que, com ha explicat la presidenta, “una de les sol·licituds més demandades per les entitats era poder disposar d’espais per dur a terme la seva activitat en l’àmbit sociosanitari”.
 
D’altra banda, la reconversió de l’edifici inclourà, a més, el nou centre de salut Can Misses, que se situarà a l’àrea corresponent a consultes externes de l’antic hospital i donarà cobertura a una població de 18.447 habitants.
 
El nou CS Can Misses disposarà d’una zona de consultes (amb vuit consultes de medicina de família, vuit consultes d’infermeria, dues consultes de pediatria i dues consultes d’infermeria pediàtrica), una àrea d’urgències i extraccions, una sala de cures i una altra de polivalent, on es podran practicar cirurgies menors.
 
Així mateix, el nou centre de salut tindrà la Unitat d’Atenció a la Dona (amb una consulta per a comares i una sala de preparació al part), la Unitat de Salut Bucodental (amb dues consultes) i la Unitat de Fisioteràpia (amb una consulta i una sala de cinesiteràpia).
 
El pressupost assignat per al projecte integral de reconversió de l’antic Can Misses és de 5 milions d’euros.
 
D’altra banda, la consellera Patricia Gómez ha explicat que el pressupost en salut d’Eivissa per a 2016 —que ascendeix a 102.659.388 €— s’ha incrementat un 10 % respecte a 2015 (+9,2 M€). La consellera ha destacat que “una de les prioritats del Govern és reforçar els serveis d’Atenció Primària, en què es resolen la majoria de necessitats assistencials de la població i des dels quals s’impulsaran programes de prevenció i de promoció de la salut”.
 
Patricia Gómez ha explicat, a més, la necessitat de desenvolupar una estratègia integral per al tractament de la cronicitat que comporta un canvi de model assistencial i la dotació de centres sociosanitaris. Les complicacions i reaguditzacions dels processos crònics són els principals motius d’ingrés hospitalari, i arriben a consumir el 70-80 % dels recursos sanitaris. La despesa sanitària dedicada a aquesta població és creixent i de difícil sostenibilitat amb l’actual model d’atenció hospitalària.