LOGO CAIB
Contingut
1 febrer 2020Conselleria de Salut i Consum

101 persones candidates participen en la prova per cobrir 53 places de la categoria de psicología clínica NNota Informativa

Foto de noticia

101 persones candidates participen en la prova per cobrir 53 places de la categoria de psicología clínica

Avui s’ha duit a terme la prova de la fase d’oposició corresponent a la convocatòria per cobrir 53 places de personal estatutari de la categoria psicòleg clínic / psicòloga clínica, el 7 % de les quals es reserva per a persones que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que hagin d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.
 
La prova ha començat a les 10.00 hores d’avui dematí, en un torn únic, simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a la Facultat de Medicina (ubicada a l’Hospital Universitari Son Espases), a Mallorca; a l’Hospital Mateu Orfila, a Menorca, i a l’Hospital Can Misses, a Eivissa. En total s’hi han presentat 101 persones candidates, 88 a Mallorca, 7 a Menorca i 6 a Eivissa.

 

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits que han al·legat les persones candidates amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; activitats de formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.

 

És important recordar que —com s’ha fet en aquest procés selectiu— s’admeten totes les sol·licituds de participació en les convocatòries de places de categories assistencials de l’oferta d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística en català.

 

Amb aquesta convocatòria la Conselleria de Salut i Consum —mitjançant el Servei de Salut de les Illes Balears— compleix el compromís del Govern de les Illes Balears de crear llocs de feina estables a la funció pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària pública. 
 

Fins ara, el Servei de Salut ja ha enllestit els exàmens d’oposició de 24 categories de personal sanitari i no sanitari per optar a 3.501 places de l’oferta d’ocupació pública, a les quals s’han presentat 20.301 persones candidates. Això significa que el Servei de Salut ja ha desenvolupat el 70 % de l’oferta d’ocupació pública prevista des que es varen publicar les primeres convocatòries.