LOGO CAIB
30 març 2023 Presidència

El Govern inicia la construcció d’una nova promoció d’habitatge públic as Castell

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada de la ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí; de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora; de la batlessa des Castell, Joana Escandell, i de la gerenta de l’IBAVI, Olvido Terrassa, ha posat avui la primera pedra d’una nova promoció d’habitatge públic a Menorca.

Es tracta d’una promoció de 35 allotjaments de dotació, que tenen unes característiques concretes, com ara l’ús d’espais comunitaris, i van destinats a col·lectius que tenen una necessitat transitòria d’habitatge, per norma general joves i gent gran. La promoció disposa d’espais privats i espais comunitaris, de manera que configura un model de convivència adaptat a les persones que hi habiten.

En aquest cas, a part de l’ús principal residencial, s’incorpora a la planta baixa un local que l’IBAVI cedeix a l’Ajuntament, en què es preveu que s’instal·lin dependències municipals amb finalitats socials.

La construcció d’aquesta nova promoció ha estat possible gràcies a la cessió gratuïta del sòl per part de l’Ajuntament des Castell.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat que «la política d'habitatge és una absoluta prioritat» per al Govern perquè «des del 2015 teníem clar que aquesta havia de ser una política d'Estat i perquè volem garantir que l'habitatge és un dret de ciutadania i no un bé de mercat». A més, la presidenta ha insistit en la necessitat que aquestes mesures «incumbeixin a totes les institucions i tothom s'impliqui per donar resposta a un problema de tota la societat».

En aquest sentit, Francina Armengol ha explicat que la política d'habitatge del Govern no se centra només en la construcció d'obra nova, sinó que també «s'han multiplicat per nou les ajudes al lloguer i per set els usuaris que les reben, estam avalant la compra d'habitatge de les classes treballadores i mitjanes i hem acordat amb els promotors mesures que faciliten la construcció d'habitatge a preu taxat».

Per la seva banda, el conseller Josep Marí ha destacat que «a Menorca, hem incrementat un 103 % el parc públic d’habitatge. Gràcies a la col·laboració institucional i al compromís del Govern de construir habitatge públic, hem pogut incorporar 220 habitatges a través de diferents actuacions».

El pressupost d’aquesta promoció és de 6.779.000 euros i té un termini d’execució de vint mesos. Són 35 habitatges, dels quals tres són adaptats.

Característiques de la promoció

Es tracta de 35 habitatges d’entre 42 i 72 m2 que formen la nova promoció d’habitatge públic. Són habitatges dissenyats i construïts per assolir les màximes quotes d’eficiència energètica i d’aquesta manera reduir la demanda de consum energètic, així com el consum d’aigua dels habitatges i l’edifici.

Cal recordar que els habitatges de l’IBAVI tenen aproximadament un 70 % menys de demanda energètica que els habitatges convencionals i un 31 % menys de consum d’aigua.

En aquesta promoció es garanteix la integració paisatgística a través del llenguatge arquitectònic resultant. L’edifici s’organitza al voltant dels patis, es maximitza la relació entre l’interior i l’exterior dels habitatges mitjançant un entramat de patis que ajuden a contrarestar les temperatures.

Així doncs, el pati, artefacte ambiental i social local d’inspiració balear, té un efecte temperador i esmorteïdor sobre el cicle tèrmic. A l’estiu, ofereix ombra i frescor, i permet refredar naturalment els allotjaments de dotació, mentre que a l’hivern proporciona una protecció permanent contra la tramuntana, a la manera de les tanques de paret seca construïdes pels pagesos al voltant de les figueres i altres fruiters. Ambientalment confortable, desenvolupa una funció social de primer ordre com a espai de relació de la comunitat. La concavitat del pati s’aprofita per a la recollida d’aigua a través d’aljubs per a autoconsum i per al reg automatitzat de la vegetació amb funció bioclimàtica. Atenint-nos a l’emergència climàtica, que a Menorca suposa un canvi de règim de pluges més intenses i menys freqüents, així com l’augment del consum d’aigua as Castell en els darrers anys, s’aprofita la porositat del terreny natural, compost per terres de farciment i pedra de marès de l’antiga pedrera, per infiltrar l’aigua de pluja a l’aqüífer natural mitjançant SUDS (sistemes urbans de drenatge).

En el procés de construcció s’utilitzaran materials locals i de baix impacte ambiental, de manera que s’assoleix la qualificació energètica A de tot l’edifici.

Increment del parc públic d’habitatge a Menorca

El Govern ha incrementat un 103 % el parc públic. En aquests moments, ja tenim 109 habitatges lliurats a l’illa (95 de nova construcció, 6 adquirits per tanteig i retracte i 8 per cessió temporal d’ús a grans tenidors). A més, en tenim 55 en construcció, 11 en licitació, 35 en redacció de projecte i 10 més dels quals ja hem signat el protocol de cessió de sòl. En total, haurem incrementat el parc públic d’habitatge de Menorca en 220’ habitatges de protecció pública, és a dir, un 103 %.