LOGO CAIB
30 març 2023 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

L'IBDONA convoca 300.000 € en subvencions per a projectes de foment de la igualtat i prevenció de la violència masclista

Foto de noticia\Poden sol·licitar aquests ajuts associacions de dones i entitats privades i sense ànim de lucre

L'Institut Balear de la Dona ha publicat avui, a través del Butlletí Oficial de les Illes Balears, la convocatòria de subvencions per un import de 300.000 € destinades a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i de prevenció i erradicació de les violències masclistes durant el 2023. La concurrència és competitiva i les entitats tenen vint dies naturals, a partir de demà, per presentar les sol·licituds.

La convocatòria preveu dues línies principals, la primera de les quals, dotada amb 200.000 €, per a activitats de foment de la igualtat i la prevenció de la violència masclista, amb la qual se subvenciona el 100 % del projecte, fins a un màxim de 10.000 € per projecte.

Alguns dels objectes que es poden finançar amb aquesta convocatòria són activitats per donar suport a l'associacionisme i a la participació de les dones en tots els àmbits, promoure la coeducació, afavorir la inclusió social i laboral dels col·lectius més desfavorits i dur a terme campanyes de prevenció, sensibilització i promoció de la igualtat entre dones i homes. També s'inclouen accions per erradicar la violència contra les dones, per formar professionals i persones voluntàries en igualtat de gènere i lluita contra la violència i per dur a terme projectes de recerca, estudis o treballs tècnics en aquests àmbits.

La segona línia de subvenció, de 100.000 €, serà per a projectes de recerca, estudis i treballs tècnics sobre igualtat i violència masclista, amb els quals se subvenciona el 100 % del projecte, amb un màxim de 20.000 € per projecte.

Aquests estudis hauran de tractar, preferiblement, sobre els factors que provoquen o accentuen la vulnerabilitat de les dones, la violència sexual o econòmica, la violència simbòlica, l'emprenedoria, l'ocupabilitat de les víctimes de la violència masclista o la situació de les dones en el context postpandèmia. Els estudis, els projectes de recerca i els altres treballs tècnics s'han de presentar com a màxim en la data límit de justificació, el 31 de gener de 2024.

Poden sol·licitar aquests ajuts associacions de dones i entitats privades i sense ànim de lucre.

Poden optar a ser beneficiàries de les subvencions les entitats amb personalitat jurídica sense ànim de lucre següents:

1. En ambdues modalitats:

a) Associacions i federacions d'associacions sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears.

b) Fundacions privades l'àmbit d'actuació de les quals és, totalment o parcialment, les Illes Balears, que comptin amb un òrgan de direcció paritari o una vocalia d'igualtat, constituïts abans de l'1 de gener de 2023.

c) Sindicats de treballadors i treballadores i federacions sindicals radicades a les Illes Balears que comptin amb una secretaria d'igualtat o un òrgan de direcció paritari, constituïts abans de l'1 de gener de 2023.

d) Col·legis professionals de les Illes Balears que comptin amb un òrgan de direcció paritari o una vocalia d'igualtat, constituïts abans de l'1 de gener de 2023.

 

2. En la modalitat A:

a) Entitats religioses radicades a les Illes Balears que hi hagin desenvolupat, almenys durant els tres darrers anys, programes d'inserció sociolaboral, de lluita contra l'exclusió de les dones o de prevenció i sensibilització de les violències masclistes.

b) Associacions d'estudiants i les seves federacions, radicades a les Illes Balears, que comptin amb una secretaria d'igualtat o un òrgan de direcció paritari, constituïts abans de l'1 de gener de 2023.