LOGO CAIB
1 febrer 2023 Conselleria de Salut i Consum

El Servei de Salut actualitza a una quinzena les categories deficitàries després d’analitzar les sol·licituds del procés d’estabilització NNota Informativa

Foto de noticia

El Servei de Salut actualitza a una quinzena les categories deficitàries després d’analitzar les sol·licituds del procés d’estabilització

El Govern manté així el seu compromís amb els usuaris, que podran ser atesos en la seva llengua, com sempre ha defensat

El Servei de Salut actualitza a una quinzena les categories deficitàries després d’analitzar les sol·licituds del procés d’estabilització
 
La documentació presentada pels més de 6.000 sol·licitants als 2.300 llocs de medicina i infermeria d’aquesta convocatòria permet resoldre que la majoria del mig centenar de categories es pot cobrir amb professionals amb el nivell exigit de català.
 
El Govern manté així el seu compromís amb els usuaris, que podran ser atesos en la seva llengua, com sempre ha defensat, i amb el servei públic, permetent que hi hagi personal sense els coneixements de català en les categories deficitàries.
 
Una vegada analitzades les sol·licituds de 5.956 persones rebudes per a les categories de medicina i infermeria del procés d’estabilització del Servei de Salut de les Illes Balears, la Conselleria de Salut i Consum ha pogut determinar que tan sols en una quinzena del mig centenar de categories declarades deficitàries els sol·licitants amb el nivell de català exigit no són suficients per cobrir les places que s’han ofert.
 
Si inicialment es varen declarar deficitàries mig centenar de categories de metges i infermeres perquè s’havien esgotat els borsins i no es disposava de personal, ara, arran de les sol·licituds que s’han presentat al procés d’estabilització, s’ha pogut determinar amb més precisió en quines categories concretes no es poden cobrir les places amb sol·licitants que acreditin els coneixements de llengua catalana establerts. D’aquesta manera, també es pot saber l’estat actual de la sanitat pública respecte del coneixement de la llengua pròpia per garantir els drets dels usuaris a adreçar-se al personal de l’Administració pública en la seva llengua. Així, l’encreuament que s’ha fet de les dades una vegada finalitzat el procés de presentació de sol·licituds la setmana passada reflecteix que més de la mitat dels sol·licitants tenen els requisits, fruit de la feina de tothom per avançar en la formació lingüística del personal sanitari.
 
El Servei de Salut va convocar el procés d’estabilització del seu personal i va declarar quines categories eren deficitàries i quines no ho eren a partir dels borsins que hi havia en aquest moment. Amb aquest criteri, es va definir que totes les categories formades per metges i infermeres eren deficitàries (la meitat del centenar de categories convocades -uns 2.283 llocs de feina dels 4.115 oferts-) perquè els borsins s’havien exhaurit i això dificultava cobrir les vacants. Ara, un pic el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria s’ha tancat, la Conselleria disposa d’un nou element que determina si una categoria és deficitària o no: les sol·licituds que s’han presentat. Aquest element permet resoldre que tan sols hi ha una quinzena de categories deficitàries del mig centenar que s’havien exceptuat en un primer moment.
 
Per accedir a les places de categories deficitàries no es demanarà com a requisit el coneixement de llengua català com marca la legislació, però el personal que hi accedeixi resta obligat a conèixer les dues llengües oficials. Per garantir-ho, el Govern no només farà un acompanyament lingüístic per millorar els coneixements lingüístics del personal que hi entri, sinó que també establirà mecanismes com ara condicionar la mobilitat laboral futura a l’obtenció de la titulació de coneixements oportuna.
 
En vista de les sol·licituds presentades, la majoria de les categories i places tindran garantida la seva cobertura amb els requisits lingüístics establerts, i no quedaran exemptes de l’acreditació de coneixements de llengua catalana, i tal com disposa la legislació s’establirà un període de dos anys perquè el personal que hi accedeixi pugui acreditar els coneixements, de la mateixa manera que es fa amb la resta de les places ofertes en el procés d’estabilització que no afecten a metges i infermeres, que són dues mil places més amb més de vint mil aspirants.
 
Així doncs, a partir del grau de coneixement de llengua catalana de les sol·licituds presentades, es podran aplicar els requisits lingüístics sobre més d’un 80 % de les places que inicialment s’havien exceptuat sense que això posi en risc la seva cobertura. D’aquesta manera es podrà garantir la cobertura de les places.
 
El Govern reitera el seu compromís amb els usuaris, amb la sanitat pública i amb el respecte i els drets relacionats amb l’ús de les llengües oficials a les Illes. Així mateix, insisteix que el català és un requisit per accedir a la funció pública perquè és innegociable garantir els drets dels usuaris a ser atesos en la seva llengua. El problema de dèficit de professionals és comú en tot l’Estat. El català no és cap problema per atraure professionals sanitaris. Al contrari, cada vegada hi ha més professionals que adquireixen els coneixements necessaris gràcies a les formacions que s’han duit a terme en els darrers anys. La prova d’això és l’augment de professionals que ja n’acrediten els coneixements en aquesta convocatòria, tal com s’ha pogut comprovar una vegada acabada la presentació i revisió de les sol·licituds.

El Govern agraeix una vegada més a tota la societat i als moviments socials l’empenta contínua per garantir el català a la funció pública i, amb això, el dret de la ciutadania a ser atesa en la seva llengua.