LOGO CAIB
12 febrer 2021 Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Martí March ha presentat avui l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de Balears al plenari del Consell Econòmic i Social NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Martí March ha presentat avui l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de Balears al plenari del Consell Econòmic i Social

\ Parteix del document Illes per un Pacte amb les aportacions del CEIB i del Parlament

\ 42 entitats i 7 ciutadans particulars han presentat en conjunt un total de 946 al·legacions

\  Després dels informes del Consell Escolar de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social es remetrà al Consell de Govern per iniciar el tràmit parlamentari

\ Desenvolupa al màxim les competències educatives per a un sistema inclusiu i equitatiu

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha presentat avui la versió final de l’avantprojecte de Llei Educació de les Illes Balears al plenari del Consell Econòmic i Social (CES). Després de la presentació ha tengut lloc el debat de la proposta de dictamen 1/2001 de la Llei d’Educació.

L’avantprojecte ha estat presentat a tota la comunitat educativa durant la fase  d’exposició pública i finalment 42 entitats i 7 ciutadans particulars han presentat en conjunt un total de 946 al·legacions, la qual cosa demostra l’existència d’una gran participació en el debat sobre l’avantprojecte.

Al mateix temps que el CES, el Consell Escolar de les Illes Balears està elaborant el seu informe sobre l’avantprojecte de llei. Posteriorment, l’avantprojecte es trametrà a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat perquè el remeti al Consell de Govern per a la seva aprovació i, posteriorment, iniciar la seva tramitació parlamentària.

Paral·lelament s’estan celebrant trobades amb tots els grups polítics per tal d’intentar assolir el màxim consens i suport polític.

March ha assenyalat que aquest avantprojecte suposa assolir una fita històrica perquè després de 20 anys de comptar amb competències educatives arriba la primera llei integral d’educació de les Illes Balears. “Per això ens hem esforçat en que compti amb tota la participació possible amb l’objectiu d’assolir el màxim consens tant educatiu com social i polític”.

El conseller ha afirmat que “hem de ser capaços de trobar els punts en comú en què tots hi estem d’acord. La política educativa dona resultat quan hi ha continuïtat”.

Es tracta d’una llei educativa que marca les línies que s'han de seguir durant els propers anys per tal d’aconseguir un sistema educatiu més estable, innovador i inclusiu. Entre els aspectes destacats pel nou enfocament de la Llei es troben l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres i la seva organització, el disseny curricular per competències, l’afavoriment de la innovació educativa, el compromís d’arribar al 5% del producte interior brut d’inversió en educació, un model lingüístic basat en l’adquisició de les competències establertes, la nova estructuració de les delegacions territorials dotant-les de més capacitat administrativa, la regulació del primer cicle d’educació infantil, la promoció de la Formació Professional, la creació de l’Institut d’Ensenyaments Artístics Superiors, més vies de participació de la comunitat educativa, la regulació de la funció docent, l’afavoriment de la innovació educativa i la institucionalització de les polítiques que s’han estat fent des de 2015 amb l’ensenyament concertat, com l’escolarització equilibrada.

La nova Llei en arribar al Parlament per a la seva tramitació anirà acompanyada d’una memòria econòmica que actualment s’està elaborant.

L’objectiu últim d’aquesta llei és la millora de la qualitat de l’educació a les Illes Balears però també econòmic i social. “Caminar cap a la prosperitat econòmica suposa comptar amb una ciutadania formada per al segle XXI i davant un moment d’incerteses com el que vivim només es pot respondre des del coneixement”, ha explicat el conseller.

L’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears està disponible a la web de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.