LOGO CAIB
10 d’agost 2020 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: El Centre de Salut de Vilafranca ha hagut de reestructurar l’activitat a causa de l’aïllament de vuit professionals NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: El Centre de Salut de Vilafranca ha hagut de reestructurar l’activitat a causa de l’aïllament de vuit professionals

Aquesta mesura ha obligat a traslladar sanitaris al centre de Vilafranca i a la UBS Porreres

El Centre de Salut Ses Roques Llises, de Vilafranca de Bonany, ha hagut de reestructurar l’activitat a causa de l’aïllament preventiu de vuit dels seus professionals, que varen ser contacte estret de tres casos positius de COVID-19, corresponents a un metge, una infermera i un administratiu del centre, cosa que ha obligat ara a aïllar dos metges, quatre infermeres i dos administratius.

 

La reestructuració de l’activitat assistencial i administrativa per continuar prestant servei al centre de Vilafranca ha obligat a traslladar professionals sanitaris de les unitats bàsiques de salut d’Ariany, Montuïri, Petra, Porreres i Sant Joan —que depenen del CS Ses Roques Llises— al mateix centre sanitari de Vilafranca i a la UBS Porreres. Aquesta reestructuració es durà a terme mantenint el doble circuit de pacients respiratoris i generals per garantir la seguretat de tots els usuaris.

 

Per tant, els pacients amb cita programada per a les consultes de pediatria, infermeria o medicina general durant aquesta setmana en aquestes unitats bàsiques seran tornats a citar al centre de Vilafranca o a la UBS Porreres. Els professionals que estan en aïllament preventiu continuaran prestant assistència sanitària de manera telemàtica per mitjà dels serveis d’atenció telefònica.

 

La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca lamenta les molèsties ocasionades a la població d’aquests municipis i demana que, abans d’acudir a un dels centres sanitaris d’aquesta zona bàsica de salut, telefonin al centre de Vilafranca (971 560 750) o a la UBS Porreres (971 166 649).