LOGO CAIB
27 febrer 2018 | <9ªL> Conselleria de Salut

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4.658 places NNota Informativa

Foto de noticia

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4.658 places

Per a 3.295 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre
Aquesta iniciativa respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut a fi de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la convocatòria de 4.658 places, per a 3.295 de les quals ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre. Aquesta iniciativa respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut a fi de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables. Així doncs, per al mes de setembre està previst fer els exàmens per a les categories d’auxiliar d’infermeria o del grup administratiu de la funció administrativa, i l’octubre es faran els de tècnic/tècnica especialista en laboratori, en radioteràpia i en radiodiagnòstic, entre d’altres.
 
La majoria d’aquestes places formen part de l’oferta pública de personal estatutari del Servei de Salut aprovada per la Mesa Sectorial de Sanitat el passat mes de desembre, que preveu la incorporació de 3.876 places, 3.456 de les quals corresponen al torn lliure i 420, al de promoció interna. Les dates concretes per a les proves selectives són les següents:
 
Categoria Places Data prevista
Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica 14 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’anestèsia i reanimació 77 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu 16 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia 29 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’oftalmologia 25 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’otorrinolaringologia 14 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’urologia 15 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de cardiologia 18 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu 20 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de farmàcia hospitalària 10 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de medicina intensiva 15 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de medicina interna 17 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de nefrologia 11 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de pneumologia 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de psiquiatria 25 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic 28 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica 28 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria 45 Novembre de 2018
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària 90 Novembre de 2018
Fisioterapeuta 73 Febrer de 2019
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 387 Abril de 2019
Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica 85 Febrer de 2019
Infermer/infermera 1.071 Abril de 2019
Metge/metgessa d’urgències hospitalàries 51 Novembre de 2018
Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària 199 Novembre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica 32 Novembre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en laboratori 140 Octubre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic 116 Octubre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia 2 Octubre de 2018
Zelador/zeladora 308 Març de 2019
 
En dues de les categories (auxiliar d’infermeria i grup administratiu de la funció administrativa) ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017. En les altres categories en què hi havia una reserva de places prèvia a la darrera convocatòria d’oferta d’ocupació pública estan incloses en l’actual.
 
Auxiliar d’infermeria 253 Setembre-octubre de 2018
Grup administratiu de la funció administrativa 45 Setembre-octubre de 2018
           
El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició (amb un valor del 60 %) i una posterior fase de concurs (amb un valor del 40 %). La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional (55 punts); formació, docència i recerca (40 punts), i coneixements de català (5 punts).
 
És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.
 
En la legislatura anterior no es varen reservar les places de reposició dels anys 2012, 2013 i 2014. A més, es varen deixar de convocar els exàmens que ja estaven prevists per a l’any 2012. A més, enguany el Servei de Salut farà una reserva de 300 places, aproximadament, per cobrir aquesta taxa de reposició. Sumades a les 4.658 convocades, gairebé s’assolirà la xifra de 5.000 places d’oferta pública, a fi d’estabilitzar els llocs de feina de la xarxa sanitària pública. Aquelles mesures varen fomentar l’eventualitat laboral i varen debilitar la xarxa sanitària pública. Amb aquesta política d’estabilització de l’ocupació el Govern de les Illes Balears pretén disminuir la precarietat i recuperar els drets laborals retallats als treballadors públics, a més d’enfortir la xarxa sanitària pública.
 
Aquesta actuació respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut i a la voluntat de la Conselleria de Salut de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables, ja que actualment la temporalitat del personal del Servei de Salut és del 40 %, aproximadament.