LOGO CAIB
12 d’abril 2021 Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: VIST I PLAU A LA TRAMITACIÓ D’UN ACORD MARC PER CONTRACTAR SISTEMES I ACCESSORIS PER A PERFUSIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: VIST I PLAU A LA TRAMITACIÓ D’UN ACORD MARC PER CONTRACTAR SISTEMES I ACCESSORIS PER A PERFUSIÓ

\ La perfusió és la introducció d’un líquid per via intravenosa o a l’interior d’òrgans, cavitats o conductes

\ La contractació d’aquest material té un pressupost d’1,1 milions i una durada d’un any, prorrogable 36 mesos

El Consell de Govern ha autoritzat la tramitació d’un acord marc per a la contractació del subministrament de sistemes i accessoris per a perfusió i per a la cessió d’equips per als centres del Servei de Salut. La contractació d’aquests sistemes i accessoris té un valor estimat d’1.117.383 € i una durada d’un any, prorrogable per un període de 36 mesos.

La perfusió és la introducció lenta i contínua d’un líquid, com ara la sang o una substància medicamentosa, per via intravenosa o a l’interior d’òrgans, cavitats o conductes. L’objecte d’aquest concurs és proveir els centres sanitaris del Servei de Salut d’una gran quantitat d’aquest material a fi de garantir el funcionament correcte de l’activitat assistencial i cobrir les necessitats d’ús d’aquest material.

Els centres sanitaris han de disposar de materials necessaris per dur a terme uns controls hemodinàmics adequats i exhaustius, i per administrar medicació, fluids i solucions amb diferents osmolaritats i ritmes d’infusió.

Per a això, es requereix una gran variabilitat d’equips i accessoris que s’adaptin a les característiques i les necessitats dels pacients durant la seva estada en els centres hospitalaris. El fet que el professional disposi dels equips i dels accessoris per a perfusió que s’adaptin més bé a la situació evita l’augment de la morbimortalitat hospitalària.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.