LOGO CAIB
30 març 2023 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

El Govern llança una convocatòria de 5 milions en ajuts per afavorir la recerca del sector privat i la transferència de coneixement científic NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern llança una convocatòria de 5 milions en ajuts per afavorir la recerca del sector privat i la transferència de coneixement científic

/ Es podran finançar iniciatives d’R+D impulsades per les empreses i també projectes compartits amb centres públics d’investigació

/ El conseller Miquel Company ha presentat la nova línia a representants de la comunitat científica i del sector empresarial

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha presentat avui a representants del sector empresarial i de la comunitat científica una nova convocatòria de subvencions per la qual s’ofereixen ajuts a empreses i agrupacions sense ànim de lucre a fi d’impulsar projectes de recerca científica aplicada.

La convocatòria, cofinançada amb fons FEDER i fons ITS, s’aprovarà per part del Consell de Govern en les pròximes setmanes per un valor global de 5 milions d’euros, els quals es destinaran a dues línies d’ajuts per aportar finançament a projectes de recerca científica i tecnològica, que s’hauran d’executar entre 2024 i 2027.

La Direcció General de Política Universitària i Recerca és l’encarregada de gestionar aquesta eina dissenyada per generar nou coneixement molt enfocat a la transferència cap al sector productiu. Una de les línies previstes s’ha dissenyat per afavorir les iniciatives conjuntes amb participació d’empreses i centres de recerca, mentre que l’altra línia està destinada a finançar projectes empresarials d’R+D individuals.

Així, el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears incrementarà la seva relació amb un entorn cada vegada més competitiu, que exigeix la generació de nou coneixement científic i de nous canvis tecnològics a fi de gestionar-los i aplicar-los a la producció, a l’explotació racional de recursos naturals, a la millora del sector de la salut, als sectors de l’alimentació i de l’educació, entre altres àmbits.

“El coneixement científic i tecnològic són una de les principals riqueses de les societats i resulten indispensables per impulsar el desenvolupament econòmic i social. De fet, sabem que la prosperitat de les societats va associada al valor que afegeixen aquests coneixements als productes i serveis que generen. Per això, malgrat l’alt nivell de producció científica protagonitzat per les Illes Balears en els darrers anys, hem d’engegar mecanismes apropiats per lligar aquesta generació de nou coneixement amb l’increment de la nostra competitivitat”, ha explicat el conseller.

Aquesta iniciativa es troba alineada amb els objectius de la Llei 7/2022, de 5 d’agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, entre els quals hi ha el d’estimular la cooperació en matèria d'investigació científica i tècnica, el desenvolupament tecnològic i la innovació entre les administracions, les empreses, la Universitat de les Illes Balears, els consells insulars, els centres sanitaris, els centres tecnològics i d'investigació de les Illes Balears, en benefici de l'interès general.

Igualment, la Llei 7/2022 cerca impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements i tecnologies, així com fomentar la interrelació i la col·laboració entre tots els agents de l'ECTIB, a més d’augmentar la cooperació entre els distints àmbits de coneixement i la formació d'equips interdisciplinars.

D’altra banda, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears té, entre d’altres, la missió de dirigir i focalitzar la producció de coneixement per donar resposta a les necessitats i problemàtiques socials i ambientals de les Illes Balears. En aquest sentit, té com a objectiu consolidar una base científica sòlida amb potencial de transferència per tal d’aportar competitivitat al sector productiu.

El Govern dona resposta amb aquesta convocatòria a la demanda de la societat perquè els nombrosos centres públics i equips d'investigació ubicats a les Illes Balears s'impliquin més en el desenvolupament econòmic i social de les regions, de manera que rendibilitzin la inversió realitzada en recerca pública amb l'explotació dels resultats. A més, es preveu que, reforçant les relacions amb empreses de l'entorn, ajudin a crear riquesa i llocs de feina altament qualificats en el sector privat.