LOGO CAIB
30 d’abril 2019 | <9ªL> Presidenta

El Pla Autonòmic contra el Tràfic De Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució proposa 60 accions per fer front a aquesta xacra NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Pla Autonòmic contra el Tràfic De Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució proposa 60 accions per fer front a aquesta xacra

Armengol ha destacat que “no podem permetre que en aquesta comunitat hi hagi dones en una situació de vulnerabilitat tan extrema”
El Consolat de Mar ha acollit aquest matí la presentació del Pla Autonòmic de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb fins d’Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució (2019-2022). Aquest document, elaborat durant els darrers mesos a través d’un procés de treball en xarxa coordinat entre administracions, institucions, entitats i agents implicats en aquesta tasca, planteja 60 accions per complir amb 12 objectius dividits en 4 eixos d’actuació.
Les finalitats d’aquest pla són millorar la detecció, la prevenció, la intervenció i la sensibilització enfront a aquesta qüestió, a més de la millora de la diagnosi i del coneixement de la realitat que es viu a les Illes Balears. Així mateix, pretén donar eines per garantir la protecció i la recuperació i integració social, psicològica i laboral de les dones en situació de tràfic i de prostitució, a més de coordinar la intervenció i la planificació d’accions de totes les entitats implicades.
 
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha presidit la Taula de Coordinació del pla, acompanyada per la consellera de Presidència, Pilar Costa. “És un fet històric. Es tracta  d’una política decidida d’aquest Govern en la lluita contra la violència masclista i per garantir els drets de totes les persones que viuen a les Illes Balears”, ha destacat Armengol.
 
També ha recordat que “la prostitució i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual és una altra forma de violència contra les dones. Unes dones que quan són migrants pateixen una doble discriminació”. En aquesta direcció, Armengol ha subratllat que “no podem permetre que en aquesta comunitat hi hagi dones en una situació de vulnerabilitat tan extrema”.
 
El pla presentat avui té una vigència de 4 anys i estarà coordinat per una comissió interinstitucional formada per un representant de cada organització i entitat implicada. Pel que fa al seguiment i l’avaluació, correspon a l’Institut Balear de la Dona, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Presidència, que s’ha encarregat de coordinar l’elaboració del Pla. Pel que fa al pressupost previst per a aquests 4 anys, és d’un total de 2.850.000 euros, provinents de la partida anual corresponent al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Per altra banda, a més de l’elaboració d’aquest pla, s’ha redactat un protocol autonòmic, el qual estableix els criteris per assolir una atenció integral a les víctimes, coordinada entre entitats, administracions i forces i cossos de seguretat i que es va presentar al Consell de Govern el passat novembre.
 
Contra les violències masclistes
L’elaboració i aplicació del pla autonòmic contra la tracta estan emmarcades en les polítiques de lluita contra les violències masclistes que du a terme el Govern. Després de l’aprovació d’una Proposició no de llei al Parlament que instava l’executiu a desenvolupar un pla per treballar en prevenció i sensibilització i garantir la protecció, recuperació i integració social, psicològica i laboral de les víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual, el Consell de Govern en va encarregar a l’Ibdona la redacció, que es va programar en la Taula de Coordinació, que es reuní per primera vegada al Consolat de Mar el maig de l’any passat i a partir de la qual es constituïren tres meses tècniques, una formada per professionals d’àmbit social, una altra de professionals de l’àmbit jurídic i la tercera amb representants de les administracions. En el si d’aquest marc de treball s’han anat avaluant diferents propostes i s’han realitzat tasques de recopilació d’informació a grups focals, grups de discussió i entrevistes a persones significatives o expertes a la matèria.
 
Algunes de les accions que proposa són campanyes informatives sobre el tràfic, campanyes per deconstruir els estereotips i estigmes envers la prostitució, també dirigides als prostituïdors i als turistes; la  incorporació de continguts sobre tràfic per explotació sexual i prostitució a la formació afectiva i sexual que es fa a secundària, batxillerat i FP, o la diagnosi sobre la prostitució i el tràfic i l’estudi sobre el perfil de les víctimes i dels prostituïdors.
 
La Taula de Coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual ha comptat amb la participació dels representants d’entitats i organismes implicats en la lluita contra el tràfic, com són diverses conselleries del Govern, els consells insulars, ajuntaments com el de Palma i Calvià; la Delegació del Govern, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el Col·legi Oficial d'Advocats de les Illes Balears, el Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), el COPIB, la Universitat de les Illes Balears i entitats com Metges del Món, Casal Petit, Fundació Amaranta i Creu Roja.