LOGO CAIB
31 març 2023 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

L’OIE i PIMEB oferiran serveis d'assessorament i suport a empreses balears per accedir als fons europeus Next Generation NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’OIE i PIMEB oferiran serveis d'assessorament i suport a empreses balears per accedir als fons europeus Next Generation

També col·laboren en l’organització de seminaris i accions de difusió

L’objectiu és maximitzar l’absorció de recursos per part del sector privat

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el president de PIMEM, Jordi Mora, s’han reunit avui per acabar de tancar els detalls d’un conveni en virtut del qual l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques (OIE) oferirà servei d'assessoria a les empreses interessades en accedir a les convocatòries d’ajudes finançades amb fons europeus Next Generation.

El conveni estableix els serveis de suport i d’assessorament a les empreses, tant de manera presencial com telemàtica, i també preveu la col·laboració en l’organització de seminaris i accions de difusió, tot amb l’objectiu d’impulsar projectes d’empreses balears amb potencial transformador.

Per fer-ho possible al conjunt de les Illes, el conveni serà signat també amb PIME Menorca i PIMEEiF. Amb aquest acord s’estableixen dos àmbits d’actuació principals. D’una banda, reforçant i coordinant els serveis de suport a pimes associades o no, que ja es venen prestant des de les patronals signants i l’OIE per tal d’identificar i recolzar inversions estratègiques promogudes des del sector privat; d’una altra banda, col·laborant en l’organització de seminaris, accions de difusió i altres iniciatives similars amb la finalitat d’afavorir un millor coneixement per part del teixit empresarial susceptible de convertir-se en beneficiari d’aquestes ajudes de manera que s’assoleixi el màxim possible d’absorció dels fons europeus a les Illes Balears.

PIMEM, PIME Menorca i PIMEEiF es comprometen a oferir el servei d’assessorament especialitzat en fons europeus i d’impuls a projectes empresarials transformadors a les Illes Balears, gràcies al suport econòmic del Govern.

Així, les empreses i associacions empresarials interessades obtindran suport per a l’enfocament i orientació dels projectes promoguts, així com possibles fonts de finançament, especialment les provinents dels fons MRR, i la recerca de socis per als projectes que ho necessitin.

Per la seva part, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de l’OIE, mantindrà una col·laboració estreta amb les patronals i participarà en el sosteniment econòmic dels serveis dirigits a empreses.

Cal recordar que actualment l’OIE ofereix diferents serveis a les empreses de les Illes, com la Plataforma d’Ajudes per a Empreses (PAE), el butlletí informatiu en línia Espai OIE, la realització de sessions formatives per a pimes, així com un portal web en el qual les empreses poden presentar els seus projectes a mode de finestreta única. Des de la seva posada en funcionament, el juny de 2021, el web de l’OIE ha rebut un total de 114 propostes de projectes empresarials.