LOGO CAIB
31 març 2023 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Les Illes Balears assoleixen la major reducció de deute públic en un any NNota Informativa

Foto de noticia

Les Illes Balears assoleixen la major reducció de deute públic en un any

La consellera Rosario Sánchez valora la “solidesa i equilibri” dels comptes públics a la vegada que han augmentat els recursos per a les polítiques socials i la inversió pública

El tancament de l’any 2022 ha suposat per a les Illes Balears la major reducció de deute públic de la comunitat autònoma en un any en termes absoluts. Les dades del darrer trimestre de l’any passat situen el deute en 8.874 milions d’euros, xifra que representa un 26,6% del PIB, segons les dades publicades avui pel Banc d’Espanya, i que suposa una disminució de 131 milions d’euros i de tres punts relatius respecte del final de l’any 2021.

A la vegada, les Illes tancaren l’exercici 2022 amb equilibri pressupostari —un resultat lleugerament positiu del 0,1 % del PIB (36 milions d’euros)—, amb una despesa no financera de més de 5.000 milions d’euros per segon any i amb un nou màxim històric de recursos destinats (un total de 3.615 milions) a les polítiques socials (sanitat, educació, serveis socials, ocupació i habitatge).

El 2022 ha estat el tercer any de la història, i el segon de manera consecutiva, al qual les Illes Balears redueixen el deute públic en termes absoluts, a més de continuar amb la disminució del nivell de deute en relació al PIB iniciada la passada legislatura. Respecte del 2015, la comunitat ha reduït el pes del deute en quasi tres punts (del 29,5% al 26,6% del PIB), i durant aquest període ha superat l’impacte provocat per la pandèmia de la COVID.

En concret, els dos darrers anys, el deute públic de la comunitat s’ha reduït en quasi 250 milions i en més de 8 punts respecte del deute sobre PIB.  El 2020, l’any de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19 i la conseqüent davallada del PIB, el deute va augmentar fins als 9.120 milions i el seu nivell en relació al PIB va créixer fins al 34,8%. Aquest increment va situar el percentatge en el seu pic més alt després del registre de l’any 2015.

Al tancament de 2021, el deute es va reduir en 115 milions, fins a situar-se en 9.005 milions (29,7% del PIB), i durant el 2022 s’ha aconseguit una reducció de 131 milions, fins rebaixar el volum acumulat en 8.874 milions. El primer any a la història de la comunitat autònoma al qual es va aconseguir reduir el deute en relació amb l’any anterior va ser el 2018, quan la reducció va ser de 95 milions d’euros.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha valorat l”equilibri” i la “solidesa” de les finances públiques al mateix temps en què s’han augmentat els recursos destinats als serveis públics fonamentals i la inversió pública. “S’han equilibrat els comptes públics i per tercera vegada hem reduït el deute públic de la comunitat autònoma en termes absoluts, és una bona notícia i un indicador de la solidesa dels comptes públics i del bon comportament de l’economia de les illes”, exposa la consellera.

A més, Sánchez recorda que “hi ha tota una feina de legislatura, de suport a les famílies i les empreses, d’increment en les polítiques socials i la inversió, sense haver augmentat la pressió fiscal a les classes mitjanes i treballadores i quan s’ha aconseguit un règim fiscal especial per a les empreses i els autònoms de les illes”.

Durant el 2022, segons les dades d’execució pressupostària, s’ha superat per segona vegada una despesa no financera de més de 5.000 milions –de 5.024 milions-, amb un grau d’execució del 97 % respecte del pressupost inicial, i s’han assolit xifres rècord en els recursos destinats a les polítiques socials, amb un total de 3.615 milions entre sanitat, educació, serveis socials, ocupació i habitatge, un augment del 6% (+204 milions) respecte del 2021 i del 47% (+1.159 milions) en relació amb l’any 2015.