LOGO CAIB
31 març 2023 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Illes Balears i Canàries posen en comú els reptes del sector del transport en territoris insulars NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Illes Balears i Canàries posen en comú els reptes del sector del transport en territoris insulars

El conseller Josep Marí i el seu homòleg del Govern de Canàries, Sebastián Franquis, s'han reunit a Palma amb organitzacions empresarials i sindicals per abordar línies de treball conjunt

Els consellers de mobilitat i transport dels governs de les Illes Balears i de Canàries, Josep Marí i Sebastián Franquis, han mantingut avui a Palma una sèrie de reunions amb representants empresarials i sindicals per posar en comú alguns dels principals reptes als quals fa front el sector del transport en els dos arxipèlags.

«La trobada d'avui és un exemple més de coordinació i col·laboració entre territoris amb els quals compartim singularitats en l'àmbit del transport pel fet de ser illes», ha explicat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí. I ha afegit: «És importantíssim compartir sinergies entre els dos territoris que ens permetin consolidar les estratègies polítiques que hem duit a terme en aspectes tan importants com el descompte de resident del 75 % a Canàries i a les Illes Balears, l'impuls de l'obligació de servei públic per garantir la connectivitat amb la península i entre les illes, la necessitat de tenir veu pròpia en les decisions que afecten les nostres infraestructures aeroportuàries, així com compartir la necessitat d'abordar l'ús del tacògraf en àmbits insulars respectant els drets laborals i de seguretat viària. Un aspecte en el qual, per avançar, és necessari l'acord social, com hem traslladat avui tant a representants patronals com sindicals».

«El transport és essencial en uns territoris insulars com els nostres; per això és fonamental que tots dos arxipèlags tinguem estratègies comunes quant a la mobilitat i connectivitat», ha exposat el conseller Franquis, que ha afegit: «En aquest sentit, hem parlat de la bonificació del 75 % a Canàries i a les Illes Balears, que és un dret adquirit pels ciutadans de tots dos territoris i, per tant, que no està en dubte. El debat cal situar-lo en el preu dels bitllets i, per això, posarem a prova les OSP en diverses rutes aèries amb la península perquè l'objectiu és tornar a la situació d'equilibri en els preus de les tarifes aèries». 

Declaració conjunta

En aquestes trobades s'han abordat diversos temes en matèria de transport marítim i aeri que afecten els dos arxipèlags.

Els dos governs han coincidit que el 75 % de bonificació en el preu del transport aeri i marítim per als residents en els territoris extrapeninsulars ha suposat i consolidat un important assoliment que garanteix el dret a poder connectar amb la resta del territori nacional a un cost raonable alhora que contribueix al manteniment de freqüències i rutes. Des de les Illes Balears i Canàries constaten el ferm compromís del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) amb l'actual sistema de subvencions dels bitllets entre els arxipèlags balear i canari i el territori peninsular per als residents en aquestes regions, tenint en compte que el règim actual està blindat per la Llei del règim econòmic i fiscal de Canàries i per la Llei de règim econòmic especial de les Illes Balears.

Respecte de les obligacions de servei públic (OSP) en el transport aeri els governs balear i canari han compartit el treball fet amb la Direcció General d'Aviació Civil per engegar una experiència pilot en la ruta Menorca-Barcelona i Lanzarote-Madrid Barajas amb l'objectiu que es limiti el preu de venda dels bitllets per al conjunt dels viatgers, siguin o no residents en els arxipèlags, de manera que els usuaris tenguin oportunitats de desplaçament entre els territoris extrapeninsulars i la resta del territori nacional a preus raonables. El full de ruta que s'està treballant amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana requereix dels informes preceptius d'un altre ministeri, com el d'Economia o el d'Hisenda, a més de la comunicació i defensa davant la Comissió Europea.

Quant a l'ordre ministerial per la qual es determinen els aeroports gestionats per AENA per als quals es volen seleccionar nous proveïdors civils de serveis de control de trànsit aeri, entre ells, l'aeroport de Palma de Mallorca, Gran Canària, Tenerife Norte -Ciudad de La Laguna i Tenerife Sur, els dos governs han presentat al·legacions per sol·licitar un període addicional d'estudi i anàlisi perquè la decisió final que es prengui sigui la més adequada a l'interès públic i prioritzi la qualitat i seguretat en el servei de control aeri dels aeroports balears i canaris.

Les trobades d'aquesta jornada han servit per compartir opinió sobre el procés de concentració de la companyia Air Europa en el Grup IAG, ja que podria suposar una reestructuració de les rutes que operen les diferents companyies en les connexions entre el continent i les illes. Tant des de les Illes Balears com des de Canàries se seguirà molt a prop aquest procés per si pogués tenir conseqüències en la connectivitat dels arxipèlags.

També es considera fonamental reforçar l'interès públic en els aeroports i que les administracions públiques i els agents econòmics i socials juguin un paper determinant en l'estratègia comercial i en el desenvolupament de les infraestructures previstes. Per això, es considera primordial que AENA avanci decididament en el procés de participació dels arxipèlags en la gestió aeroportuària.

En relació amb el transport terrestre, les delegacions balear i canària també han abordat aspectes que afecten la mobilitat en les illes, en matèria de transport discrecional de viatgers i mercaderies, i han compartit informació sobre l'efectivitat de les mesures de bonificació en el transport regular de viatgers establertes pel Ministeri en els dos arxipèlags.

També s'ha compartit amb els representants de les federacions de transport de les Illes Balears i Canàries (FEBT i FET) i representants sindicals del sector d'ambdues autonomies aspectes relacionats amb la transició ecològica del sector, la potenciació del transport públic, la renovació de flotes i les implicacions que l'adaptació de l'ús del tacògraf té per als diferents arxipèlags. En aquest sentit, els dos governs s'han compromès a continuar treballant, des del diàleg, amb les federacions empresarials i les organitzacions sindicals en els termes que s'acordin en el desenvolupament del diàleg social. «Els dos governs estam d'acord en què qualsevol avanç en aquest sentit ha d'estar precedit per l'acord social entre sindicats i patronal», va afegir Franquis.

Aquest procés, no obstant això, haurà d'estar sempre subordinat a dues condicions imprescindibles: que qualsevol modificació no impliqui un menyscapte en els drets dels treballadors i que tampoc no suposi un retrocés en la seguretat vial.