DTP0001 12 Conducció policial (II) Veure llistats
Durada 5 H 16 places Modalitat Curs
Data de 27/09/2021 a 27/09/2021 Horari de 9 h a 14 h
Lloc Pistes autoescola Kalet. Camí Fondo Localitat PALMA
Ponents JAUME PERELLO BENNASAR. ALEXANDRE COLOM RUIZ.
Objectius 1. Augmentar i millorar els coneixements de conducció, la destressa i la seguretat al volant.
Continguts 1. Posicionament al volant. 2. Frenada regresiva en curva. 3. Control del vehicle en un 8 4. Slalom (II) 5. Maniobres combinades 6. Conducció sobre asfalt banyat, neu, gel ...
Destinataris Personal funcionari dels grups A1,A2,C1,C2,. Personal laboral dels nivells 1,2,3,4,5,6,.
Requisits Areditar el nivell I de conducció policial (Exclusiu).
Àrees funcionals
Llista d'espera Places disponibles

LLISTATS Conducció policial (II)
Diplomes emesos


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal