ES0002 2 Jornades sobre compra pública responsable. Un deure inexcusable per a l`administració pública Veure llistats
Durada 4 H 500 places Modalitat Jornades
Data de 17/05/2021 a 21/05/2021 Horari 17, 19 i 21 de maig de 11.30 a 13.00 h
Lloc Sessió per videoconferència amb l'eina ZOOM Localitat PALMA
Ponents DAVID COMET HERRERA. NATALIA MILLAN ACEVEDO. AMANDA ORTEGA MARTINEZ. ESTHER VIVAS ESTEVE.
Objectius 1. Conèixer el que suposa i implica la compra pública responsable com a eina de canvi i de transformació per al desenvolupament sostenible i els drets humans. 2. Contrastar i avaluar alternatives de consum diferents basades en l'economia social i solidària, a través de bones pràctiques i experiències duites a terme a les Illes Balears i a altres comunitats autònomes. 3. Aprendre a reconèixer com el consum que feim individualment i col·lectivament genera uns resultats positius en l'entorn social, econòmic i ecològic. 4. Valorar el treball i l'impacte que el consum responsable té en els productors i productores locals de les Illes Balears i del sud global.
Continguts 1. Taula rodona «La importància de la compra pública responsable com a política pública». 2. Taula rodona «L'economia social i solidària en la Compra Pública Responsable. Experiències i bones pràctiques». 3. Taula rodona "Consum responsable i la compra pública alimentària. Cada acte de consum importa".
Destinataris Personal funcionari dels grups AP,A1,A2,C1,C2,. Personal laboral dels nivells 1,2,3,4,5,6,7,8,.
Requisits Personal empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les entitats locals i la Universitat de les Illes Balears..
Àrees funcionals
Llista d'espera Places disponibles

LLISTATS Jornades sobre compra pública responsable. Un deure inexcusable per a l`administració pública
Diplomes emesos


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal