CIHP0052 190 Estàs preparat per treballar col·laborativament? Veure llistats
Durada 10 H 20 places Modalitat Curs
Data de 01/10/2021 a 15/10/2021 Horari Sessions videoconferència dies 4 i 11 d'octubre de 16:30 a 18:30h , 6 i 13 d'octubre de 16:30 a 18.00h
Lloc Activitats desenvolupades en Moodle amb sessions virtuals via plataforma de videoconferència. Localitat PALMA
Ponents FRANCISCO RAMON ESTEBAN ALVAREZ.
Objectius En acabar l'activitat l'alumnat ha de ser capaç de: 1.Conèixer i aprofundir en els aspectes clau vinculats al treball col·laboratiu entès com a canvi.. 2. Facilitar instruments i eines per afavorir el treball col·laboratiu, anivell tant personal com d'equips de treball.
Continguts 1. Treballes en equip, de manera distribuida o col·laborativament? 2. Competències intreapersonals per al treball col·laboratiu 3. Cultura organitzacional i valors necessaris per afavorir un treball col·laboratiu de qualitat 4. Dinàmiques i metodologies que afavoreixen el treball col·laboratiu
Destinataris Personal funcionari dels grups C1,C2,. Personal laboral dels nivells 3,4,.
Requisits Personal de la CAIB que pertanyi a equips i/o grups de treball o pugui treballar col·laborativament..
Àrees funcionals
Llista d'espera 10 Places disponibles 2

LLISTATS Estàs preparat per treballar col·laborativament?
Admesos
Espera


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal